Zorgverzekering scheiden tussen arm en rijk: een goed idee?

Uit een rapport van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat hogeropgeleiden gemiddeld minder gebruikmaken van de gezondheidszorg dan lager geschoolden. Naast het verschil in de bondigde hoeveelheid zorg, neemt de hogeropgeleide ook een steeds groter deel van de totale zorgkosten voor haar rekening. Indirect stelt het CPB voor om de inhoud van de basiszorgverzekering af te stellen op het inkomen. Dat is opmerkelijk.

De moraal
Op dit moment gaat men er vanuit dat iedereen tegen vergelijkbare voorwaarden recht heeft op gelijkwaardige zorg. Met het voorstel van het CPB lijkt die gedachte niet langer onschendbaar. Dat is tegen het zerebeen van de overheid, die solidariteit juist sterk benadrukte.

Aangepaste zorgverzekering
Het huidige zorgstelstel komt steeds verder onder druk te staan, voorspelt het CPB. Dit zorgstelsel is volgens het planbureau teveel gericht op solidariteit. Naar verwachting zal in de toekomst het beroep op de zorg en de bijdrage aan de kosten daarvan nog verder uiteen lopen. Volgens het planbureau sluit het huidige zorgstelsel niet aan op de verschillen tussen lage en hoge inkomens.

Indirect
Het plan geeft indirect advies om de basiszorgverzekering zo aan te passen dat verzekerden zelf kunnen bepalen wat ze aan zorgpremie betalen. Minder betalen heeft dan uiteraard ook gevolgen voor het recht op zorg, bijvoorbeeld het beperkt mogen selecteren van een ziekenhuis of behandeling.

Een tijd geleden waren zorgverzekeraars zelf degenen die een voordelige zorgverzekering aangeboden aan hogeropgeleiden, omdat deze minder aanspraak maakt op de verzekering. Dat leverde toen een hoop discussie op.

Oneens
Politieke partijen zijn het niet met elkaar eens over het voorstel van het CPB. De PvdA en SP zien de plannen om de zorgverzekering weer aan te passen niet zitten, omdat zorg volgens hen voor iedereen bereikbaar moet zijn. De VVD reageer echter positief.

Solidair?
Het CPB-rapport geeft geen antwoord op de solidariteitsvraag. De verzekerden vragen zich af waar solidariteit stopt. Wanneer een bepaalde groep meer zorgkosten op zich neemt, is dat volgens sommigen niet meer solidair te noemen.

Vergelijken
Door zorgverzekeringen te vergelijken komt u er achter welke zorgverzekeraar op uw persoonlijke wensen en behoeften aansluit. Vergelijken is daarom een nuttige investering van uw tijd.

 

Vorige artikel:

Volgende artikel: