Zorgverzekering blijft hetzelfde bij Zilveren Kruis Achmea

De zorgpremie van Zilveren Kruis Achmea blijft in 2013 gelijk aan 2012. Daarmee blijft de premie ongewijzigd. De verzekerde betaalt bij Zilveren Kruis 104,25 euro voor een zorgverzekering. De verzekeraar maakt overigens wel bekend de maandelijkse premie voor de aanvullende zorgverzekeringen te verhogen.

De eerste verzekeraars
DSW en Menzis maakten al eerder hun zorgpremies voor het kalenderjaar 2013 bekend. De basispremie blijft bij Zilveren Kruis Achmea gelijk: de basispremie kost daar 104,25 euro per maand.

Daarmee is Zilveren Kruis Achmea de eerste grote speler die haar zorgpremie bekendmaakt. Verzekerden die ook een aanvullende zorgverzekeraar hebben afgesloten, betalen volgend jaar wel meer premie. De premie voor een aanvullende zorgverzekeraar gaat bij Achmea met maximaal acht procent omhoog.

Wisselende premies
Eind november publiceren ook de andere zorgverzekeraars hun premie voor 2013. Momenteel zitten daar sterke verschillen in.

Zo maakte Zorgverzekeraar DSW bekend niet te morrelen aan de zorgpremie en dus net als Achmea de zorgpremie niet te verhogen of te verlagen. Menzis maakte juist bekend het tarief voor een basisverzekering te verlagen met 50 eurocent per maand. Dat is mogelijk door het opbouwen van financiële buffers.

Volgens deskundigen ligt in 2013 de premie van de duurste en de goedkoopste zorgverzekering dicht bij elkaar, op maandelijkse basis. De voorspelling is dat de duurste premies komend jaar lichtelijk worden verlaagd.

Ongeruste verzekerden
Door de gepresenteerde kabinetsplannen kreeg Zilveren Kruis Achmea het erg druk met het beantwoorden van 10.00 telefoontjes van ongeruste klanten. De meeste verzekerden waren ongerust over de zorgpremie voor 2014. Vanaf dat jaar wordt de premie namelijk bepaald op basis van het inkomen, in plaats van een indexering.

Inkomensafhankelijk
In het regeerakkoord tussen de PvdA en de VVD staat dat dit het laatste jaar is dat de zorgpremie voor iedereen gelijk is. Daarna wordt er een inkomensafhankelijke zorgpremie ingevoerd, om zo te nivelleren.

Het plan moet echter nog wel eerst goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. SP-leider Roemer en Sybrand van Haersma Buma, van de CDA,  meldden onlangs in het programma Buitenhof niet in te zullen stemmen met de zorgplannen. Daardoor zal het plan geen meerderheid vinden in de Eerste Kamer.

Deskundigen raden aan nog eens goed te kijken naar de verschillen in zorgpremies. Zorgverzekeringen vergelijken is dan een wijs besluit.

Vorige artikel:

Volgende artikel: