De zorgverzekering in 2015: hogere lasten

Het is nog vroeg in het jaar 2014, maar nu al is duidelijk dat het jaar 2015 de verzekerden geen voordelen gaat opleveren. Ieder jaar verandert er het een en ander aan de basisverzekering. Datzelfde geldt ook voor aanvullende zorgverzekeringen. Volgend jaar snijdt de overheid nog meer in de dekking van de basisverzekering.

Sober
Het overheid versobert het basispakket in 2015 naar alle verwachtingen nog meer. Nu al is bijvoorbeeld flink gesneden op het gebied van fysiotherapie en alternatieve geneeswijzen. Naar verwachting dekt de basisverzekering straks nog minder. Hoe het basispakket er uit gaat zien na dit jaar, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de premie stijgt en het eigen risico ook omhoog gaat.

Hervormingen: de prijs stijgt
In 2015 maakt de zorg een hoop hervormingen door. De zorg uit de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (Awbz) wordt bijvoorbeeld aan banden gelegd. Daardoor blijft de Awbz alleen nog bestaan voor zorg in zorginstellingen. Daarbij valt te denken aan verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Daardoor moeten hulpbehoevenden langer thuis blijven wonen. Zij hebben meer zorg nodig. Die zorg behoort vanaf volgend jaar toe aan gemeentes en aan de verplichte basisverzekering. Uiteindelijk draait de zorgverzekeraar dan voor de kosten op. Het gevolg is direct voor de verzekerde duidelijk: de premies stijgen.

Vakbewegingen en werkgevers houden zich al bezig met berekeningen: de premies zullen naar verwachting met 20% omhoog gaan. Of dat daadwerkelijk aan de orde is, merken we later dit jaar. Dan komt er veel meer duidelijkheid over de stijging van de zorgpremies.

Een hoger eigen risico
Niet alleen de zorgpremie stijgt, maar ook de hoogte van het eigen risico is in 2015 anders. De afgelopen jaren steeg het eigen risico al flink. Even kort de bedragen voor het eigen risico op een rijtje:

2011: 170 euro
2012: 220 euro
2013: 350euro
2014: 360 euro

Nu mag de verzekerde waarschijnlijk voor 2014 ‘400 euro’ noteren. Daarmee moeten verzekerden een nog groter deel van de zorgkosten zelf dragen. De huisarts, kraamzorg, verloskundige hulp en bevolkingsonderzoeken vallen ook in 2015 niet onder het eigen risico.

Niet inkomensafhankelijk
Eerder was er nog sprake van een inkomensafhankelijk eigen risico, maar daar zag de regering toch maar vanaf. Zorgverzekeraars vonden het probleem niet uitvoerbaar, omdat ze dan privégegevens van hun verzekerden zouden moeten opvragen. Het eigen risico blijft daarmee op een vast bedrag staan. Lagere inkomens krijgen waarschijnlijk een compensatie doormiddel van meer toeslag. Hogere inkomens hebben volgend jaar geen recht meer op de algemene heffingskorting.

Kritiek
De berichten over het stijgen van de premie en het verhogen van het eigen risico bereikten ook de FNV en het CNV. De vakbonden vrezen voor de koopkracht en banenverlies. Zij pleiten voor langdurige zorg uit algemene middelen, zoals altijd al het geval is geweest. De vakbonden stelden in een brief aan de Tweede Kamer ook voor de rijksbijdrage aan de zorgverzekeringswet te verhogen.

Verschillende bronnen maakten eerder deze maand duidelijk dat de zorgen ook binnen de coalitie worden gedeeld. Het ministerie van Volksgezondheid ‘kijkt nu naar de gevolgen en oplossingen van de operatie.’

Geen psychische hulp voor kinderen meer
In 2015 vergoedt de zorgverzekeraar geen psychische hulp voor kinderen meer. De Jeugdwet gaat dan van kracht. Dat houdt in dat gemeentes de verantwoording dragen voor alle jeugdhulp. Ook de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering valt dan onder de gemeente. De regering gelooft dat de Jeugdwet zorgt voor een gemakkeljker en efficiënter zorgstelsel. Vooral ouders met kinderen met psychische aandoeningen leveren veel kritiek op de nieuwe plannen. Psychiaters en hoogleraren zien de maatregelen ook niet zitten.

Half oktober
Hoe het precies zit met de toekomst van het zorgstelsel weten we verderop in het jaar. Dat de premies zullen stijgen lijkt zeer waarschijnlijk. Half oktober en half november komen de zorgverzekeraars met de premies voor 2015. Dan is ook het moment om zorgverzekeringen te vergelijken en serieus na te denken over het overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Op dit moment is het niet mogelijk om over te stappen.

Vorige artikel:

Volgende artikel: