Zorgverzekeraars bieden steeds vaker een polis zonder eigen risico

Zorgverzekeraars bieden steeds vaker een goedkope zorgpolis aan met een eigen risico waarvan de prijs bijna op nul ligt. Door een handigheid in de zorgwereld kunnen steeds meer zorgverzekeraars een dergelijke polis aanbieden. Er is wel een probleem met deze polissen: steeds vaker blijkt dat amper iemand tot niemand voor deze zeer goedkope polissen in aanmerking komen.
Alleen buitenlandse werknemers die in Nederland wonen of werken, komen in aanmerking voor een dergelijke polis. Nederlanders vallen buiten de boot.
Verschil
Er is een groot verschil tussen de doelgroep die in aanmerking komt door de goedkope polis met nul euro eigen risico. Buitenlandse werknemers die in Nederland werken, komen wel in aanmerking voor deze polis, terwijl Nederlanders niet in aanmerking komen.
Nederlanders kunnen maar op één manier besparen op de premie van de zorgverzekering. Dat is door het vrijwillige eigen risico bovenop het wettelijk verplichte eigen risico van 360 euro per jaar te verhogen. Hoe hoger een consument het vrijwillig eigen risico maakt, hoe meer korting hij krijgt op de basispremie. Wie het maximale eigen risico kiest, betaalt ongeveer 70 euro per maand voor alleen de basis zorgverzekering.
Geen eigen risico
Er zijn nu ook zorgpolissen op de markt waarbij de premie erg laag ligt, maar de consument toch geen eigen risico loopt, en dus ook amper betaalt voor het wettelijke eigen risico. Met name buitenlandse werknemers profiteren van een dergelijke polis: zij betalen ongeveer 70 euro in de maand aan basispremie, betalen amper tot geen wettelijke eigen risico en profiteren bovendien van extra voorzieningen.
Afkopen
Het is namelijk mogelijk om via een aanvullende verzekering het eigen risico volledig af te kopen. De wettelijk toegestande collectiviteitskorting zorgt er bovendien voor dat de premie van de zorgverzekering nog iets lager wordt. Daarmee krijgt de consument een erg goedkope polis, zonder ook maar iets te hoeven betalen voor het eigen risico.
Die polissen waarbij consumenten geen eigen risico hoeven te betalen, worden ondermeer aangeboden door de merken van Achmea (onder andere Avero en Zilveren Kruis), maar ook door CZ en HollandZorg.
Het is bij deze verzekeraars mogelijk voor een zorgverzekering te kiezen waarbij het eigen risico aan de hand van een aanvullende module afgekocht worden. Met name buitenlandse werknemers profiteren van deze polissen: zij maken immers niet of nauwelijks zorgkosten. Volgens de woordvoerder van Achmea is de premie daarop afgestemd. Wel erkent de woordvoerder dat er een probleem is: het achteraf innen van eigen risico op de medische behandelingen is in de meeste gevallen niet mogelijk. De lange doorlooptijd van declaraties is daarvan een belangrijke oorzaak: de seizoensarbeider is vaak alweer vertrokken voordat het eigen risico door de zorgverzekeraar geïnd wordt.
Legaal
Veel consumenten vragen zich af of deze manier van zorgpolissen aanbieden wel legaal is. In principe is de polis wel degelijk legaal. Het afkopen van de polis is immers onderdeel van de aanvullende zorgverzekering, en om die reden legaal.
Critici beweren echter wel dat het idee van deze zorgverzekering indruist tegen het idee van de wet. De zorgverzekeraars mogen immers niet doen aan risicoselectie, terwijl het daar in dit geval wel wat trekken van heeft. Dat terwijl zorgverzekeraars geen klanten mogen ‘kiezen’ die een laag risico op zorgkosten hebben. Daarmee zou de solidariteit van de zorgverzekering in gevaar komen.
Ook andere critici zien wel wat problemen met deze verzekering. Door aan risicoselectie te doen betalen jongeren en ouderen – of ze gezond zijn of niet – straks niet meer dezelfde premie. Mensen die heel gezond zijn en daarom weinig zorgkosten maken, betalen daardoor heel weinig premie.
Niet nieuw
De zorgpolissen zoals ze worden aangeboden zijn overigens niet nieuw. Al in 2009 gaf toenmalig minister van Volksgezondheid, Ab Klink, te kennen dat deze constructies legaal zijn, omdat ze strikt genomen onder de wet vallen. Wel zou de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de ontwikkelingen op jaarbasis volgen, om zo te voorkomen dat steeds meer zorgverzekeringen met dergelijke constructies op de proppen komen.
Uit onderzoek van de Marktscan van de NZA blijkt dat vorig jaar iets meer dan 41.000 mensen zo’n polis met afgekocht eigen risico hebben afgesloten.

Vorige artikel:

Volgende artikel: