Zorgverzekeraar VGZ verandert inkoopbeleid

Zorgverzekeraar VZ verandert haar zorginkoopbeleid. VGZ wil graag voor volgend jaar alleen nog maar contracten afsluiten met zorginstellingen die een hoge kwaliteit zorg aanbieden. De verzekeraar wil daarbij ook afspraken maken over bijvoorbeeld de prijs. Die afspraken moeten dan zorgen voor een hogere kwaliteit zorg, tegen lagere prijzen.

Specialismen

De verzekeringsmaatschappij sluit vanaf 2015 alleen nog maar contracten af met bijvoorbeeld ziekenhuizen die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen. Op die manier kunnen verzekerden niet meer naar een ziekenhuis van keuze, maar naar het meest specialistische ziekenhuis. Het ene ziekenhuis is beter in een bepaalde behandeling dan de andere. Om het nieuwe beleid van de grond te krijgen werkt VGZ samen met patiëntenorganisaties en maakt het gebruik van wetenschappelijk onderzoek.

De zorgverzekeraar kijkt straks niet meer alleen naar de behandelingen zelf, maar vooral ook naar de kwaliteit van het voortraject. Zo stelt het zichzelf de vraag: “Is er eigenlijk wel een behandeling nodig?” Als het antwoord daarop ‘ja’ is, kijkt VGZ ook naar het aantal behandelingen.

Minder complicaties
De gedachtegang achter het nieuwe inkoopbeleid is niet alleen dat de prijs omlaag moet, maar ook dat er minder hersteloperaties nodig zijn. Als een specialistische arts een ingreep meteen goed doet, zou dat voor minder complicaties en nabehandelingen moeten zorgen. Dat is goed voor de patiënt, maar ook voor het kostenplaatje. Uiteindelijk gaat de premie er door omlaag.
Maar het kan ook betekenen dat verzekerden naar ziekenhuizen moeten die ver weg liggen. Sommige verzekerden hebben bovendien een voorkeur voor een streekziekenhuis, in plaats van een academisch ziekenhuis. Dat soort verschillen vervagen straks.

Transparantie
Doordat VGZ afspraken wil maken, moeten zorgverleners eindelijk openheid geven over de kosten van een behandeling. Daardoor neemt de concurrentiestrijd toe en kan de verzekerde beter vergelijken. Patiëntenfederatie NPCF eiste eerder al dat zorginstellingen transparanter moesten worden over de prijs.

Volgens VGZ helpt de nieuwe zorginkoop haar klanten met het maken van een verstandige keuze. Het zou nu inzichtelijker moeten worden waar de verzekerde goede zorg krijgt. De verzekeraar komt aan die gegevens via onder anderen wetenschappelijk onderzoek.

Vorige artikel:

Volgende artikel: