Zorgtoeslag 2015 fors ingeperkt

De zorgtoeslag gaat per januari 2015 flink omlaag voor de hoogste inkomens. Dat blijkt uit de jongste plannen van het kabinet. Niet alle groepen zullen evenveel merken van het terugbrengen van de vergoeding voor de zorgtoeslag, maar voornamelijk de rijken zullen merken dat zij minder of zelfs geen zorgtoeslag krijgen.

Het kabinet wil ervoor zorgen dat de laagste inkomensgroepen geen problemen ondervinden door de bezuinigingen op de zorgtoeslag. Gezinnen die een gezamenlijk inkomen van 2450 euro per maand of meer hebben, zullen helemaal geen recht meer hebben op de zorgtoeslag.

Bezuiniging
Door minder huishoudens recht te geven op de zorgtoeslag, kan het kabinet een bezuiniging van 125 miljoen euro waarmaken. Op structurele basis verdient het kabinet zo’n 400 miljoen euro. Dat blijkt uit een brief van minister Edith Schippers van Volksgezondheid (VVD), die zij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De bezuiniging op de zorgtoeslag voor 2015 wordt doorgevoerd, omdat het kabinet er niet in is geslaagd de diverse toeslagen te vervangen met één toeslag.

Verhoging van de kosten
Door de zorgtoeslag in te perken, zullen verzekerden te maken krijgen met een forse verhoging van de zorgkosten. Op Prinsjesdag bleek dat de zorgverzekeraars dit jaar hun zorgpremie met tientallen euro’s zullen verhogen. Of dat daadwerkelijk gebeurt, valt nog te bezien. Zo werd onlangs bekend dat zorgverzekeraar DSW zijn zorgpremie gelijk houdt. De premie van deze zorgverzekeraar is meestal de leidraad voor andere zorgverzekeraars in Nederland.

Als de zorgpremie wel verhoogd wordt, zullen sommige inkomensgroepen dat gaan merken. De premie wordt hoger, terwijl de tegemoetkoming voor de zorgpremie omlaag gaat. In totaal zullen er in 2015 zo’n 350.000 huishoudens zijn die vanaf 2015 geen recht meer hebben op de zorgtoeslag.

Daarnaast komt er een vermogenstoets. De laagste inkomens krijgen een compensatie voor de zorgpremie, terwijl de hogere inkomens minder toeslag krijgen. Naar verwachting zullen nog 4 miljoen huishoudens in aanmerking komen voor de zorgtoeslag. Dat is een forse verlaging in vergelijking met 2012: toen kwamen nog zes miljoen huishoudens in aanmerking voor de zorgtoeslag.

Inperking
In 2014 werd de zorgtoeslag ook al ingeperkt. De maximale toeslag ligt dit jaar op 864 euro. Vorig jaar lag dat bedrag nog op 1056 euro.

Vorige artikel:

Volgende artikel: