Zorgkosten voor veel verzekerden een verrassing


Veel verzekerden hebben absoluut geen weet van hoeveel de zorg kost en hoeveel zij daar zelf aan bijdragen. Dat blijkt tenminste uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De meeste mensen zijn zich wel bewust van de basispremie van de ziektekostenverzekering, maar het inkomensafhankelijke deel en de AWBZ-premie zijn ingewikkeld. Dat is de uitkomst van verschillende diepte-interviews die het SCP hield met 31 mensen uit verschillende inkomensgroepen.

Vooral wat een behandeling precies kost, is voor veel verzekerden een grijs gebied. Het is immers vaak onmogelijk, of moeilijk te achterhalen. Uit het onderzoek blijkt dat men wel geïnteresseerd is in de prijs van de zorg. Op deze manier zou men kunnen controleren of een arts niet teveel declareert. De verwachting is dat mensen hier minder snel onnodig door naar de dokter gaan.

Ook blijkt dat veel mensen met een lager inkomen denken dat er de afgelopen jaren fors op de zorg is bezuinigd. Bovendien gelooft deze groep ook niet dat de zorgkosten zijn gestegen, terwijl verzekerden met een hoog inkomen dat als een gegeven accepteren.

Verzekerden met lagere inkomens zeggen meer aan de zorg kwijt te zijn dan ze kunnen opbrengen. Alleen als de zorgkosten worden teruggedrongen, willen middeninkomens eventueel wat meer bijdragen. Deze groep denkt aan maatregelen als het verkleinen van het basispakket en het terugdringen van de bureaucreatie.

Een lichte stijging van de zorgpremie is voor de hogere inkomens bespreekbaar. De eis is dan wel dat er stukken efficiënter gewerkt wordt in de zorg.

“De overheid doet er goed aan om veel meer inzicht te geven in de kosten van de zorg en de financiering hiervan” stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Bovendien blijven volgens de SCP de kosten nog te vaak buiten de discussie. Daardoor zouden de kosten onbeheersbaar worden.

Zelf uitvinden hoeveel een zorgpremie kost, kan door het vergelijken van zorgverzekeringen.

Vorige artikel:

Volgende artikel: