Zorgdekking buiten Europa op de schop

Vanaf 1 januari 2014 vervalt de werelddekking binnen de zorgverzekering. Vanaf dat moment kunnen verzekerden alleen nog aanspraak maken op de dekking van hun basis zorgverzekering in Europese landen. Het laten verdwijnen van de werelddekking behoort tot één van de plannen van minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om te bezuinigen op de basisdekking van de zorgverzekering.

Bezuiniging
Met dit plan gaat een verwachte bezuiniging van ongeveer zestig miljoen euro per jaar gemoeid. De bedoeling is dat verzekerden alleen nog aanspraak kunnen maken op zorghulp binnen Europa. Daarmee verdwijnt de dekking voor alle niet-Europese landen.

Per 1 januari moeten vakantiegangers dus een reisverzekering naast hun zorgverzekering afsluiten, willen zij zich verzekeren tegen de kosten die bij ziekte op reis kunnen komen kijken. De bedoeling is dat het wetsvoorstel van de minister in september naar de kamer gestuurd wordt.

Geen nieuwe maatregel
De maatregel om de dekking van het basispakket binnen de zorgverzekering alleen nog binnen Europa te laten gelden, is niet nieuw. In 2010 kwam de minister ook al met hetzelfde plan op de proppen, toen nog onder het kabinet Rutte 1.

Nu wordt de maatregel dan ook echt officieel naar de kamer gestuurd. De maatregel houdt overigens niet in dat de EHIC (European Health Insurance Card) zal verdwijnen. Deze kaart is bedoeld om binnen Europese landen aan te tonen dat de verzekerde verzekerd is tegen zorgkosten binnen Europa.

Dekking binnen Europa
Ook in 2014 blijven de zorgkosten binnen Europa wel vergoed vanuit de Nederlandse zorgverzekering. Als een reiziger in één van de zogenaamde EER-landen naar het ziekenhuis moet, blijven de kosten gewoon vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraar.

Dat ligt anders bij andere werelddelen, of landen die wel binnen het continent Europa horen, maar niet binnen de Europese Unie vallen. In dat geval moet de verzekerde zelf een extra verzekering afsluiten. In de praktijk komt dat neer op het afsluiten van een kortlopende reisverzekering bij korte vakanties. Bij langere perioden moet de verzekerde naast een zorgverzekering dan ook een doorlopende reisverzekering afsluiten.

Aanpassingen
Om de wijziging van het basispakket op het gebied van de werelddekking mogelijk te kunnen maken, moeten er wel een aantal verdragen worden aangepast. Zo worden op dit moment Turkije en Marokko nog gedekt onder de werelddekking. Als straks alleen de landen binnen de Europese Unie nog gedekt worden, zal de dekking voor deze twee landen vervallen.

Dat is tegen de reeds bestaande in. Daarom moeten er eerst nieuwe gesprekken worden gevoerd met beide landen. Die gesprekken zijn op dit moment gaande, maar verlopen uiterst moeizaam. Turkije en Marokko zien niets in de plannen van de minister om alleen een Europese dekking door te voeren binnen de basisverzekering.

Nederlandse zorgverzekeraars zijn per jaar ongeveer tien miljoen euro kwijt aan Turkije voor het uitkeren van dekkingen vanuit de basisverzekering. Vijf miljoen euro van alle uitgekeerde zorgdekkingen in Nederland gaat naar Marokko. De dekking voor deze kosten vallen met het invoeren van enkel een Europese dekking straks weg.

Verzekeraars
Hoe verzekeraars tegenover dit plan staan, is nog niet bekend. De verzekeraars willen op dit moment nog niet reageren. Wel laat een betrokkende tegenover de NOS weten dat naar verwachting toeristen fors duurder uit zullen zijn met het laten vervallen van de werelddekking.

Wie als vakantieganger naar het buitenland wil, moet met de nieuwe dekking een aparte reisverzekering afsluiten.  De premie van een reisverzekering kan behoorlijk verschillen: de goedkoopste premie is 20 euro per jaar; de duurste is 125 euro per jaar.

Vorige artikel:

Volgende artikel: