Zo ziet het nieuwe wetsvoorstel van Schippers eruit

Het oorspronkelijke wetsvoorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, sneuvelde op 16 december. Daardoor belandde het kabinet in een crisis, maar nu willen de PvdA en de VVD beiden water bij de wijn doen. Minister Schippers komt met een nieuwe versie van haar wetsvoorstel. Maar wat houdt de nieuwe versie eigenlijk in?

Twee hoofdpunten
De zorgwet van Schippers sneuvelde vooral door het inperken van de vrije artsenkeuze. Dat is dan ook één van de belangrijke hoofdpunten in de nieuwe versie van haar wetsvoorstel. De Eerste Kamer wil alleen instemmen met de wet als de Vrije artsenkeuze tot op zeker hoogte zal blijven. Daarbij mag het niet uitmaken of de verzekerde een naturapolis, budgetpolis of restitutiepolis afsluit.

Het andere punt gaat over de macht van de verzekeraars. Die mag niet te groot worden. De machtsbalans tussen de verzekerde en de zorgverzekeraar moet dus gelijkwaardig blijven. Nu Schippers die aanpassingen heeft doorgevoerd in haar wetsvoorstel, dient ze het voorstel opnieuw in.

Meer aanpassingen
De nieuwe zorgwet kent nu een flink aantal aanpassingen. Alleen door de wet aan te passen heeft Schippers kans dat haar wetsvoorstel nu wel door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd. PvdA-leider Diederik Samsom noemde in de Tweede Kamer al een paar wijzigingen.

Zo moeten zorgverzekeraars bijvoorbeeld hun verzekerden beter inlichten over de inhoud van de zorgpolis. Als ze dat niet doen, komen verzekerden alsnog in aanmerking voor een hogere vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Daarnaast moeten ze duidelijker gaan uitleggen wat ze onder ‘spoedeisende zorg’ verstaan. Zodra iets ‘spoedeisende zorg is’, vervalt de verplichting voor een gecontracteerde aanbieder te kiezen. Oftewel: de verzekerde mag voor spoedeisende hulp naar ieder ziekenhuis.

De second opinion is ook een heet hangijzer voor de PvdA. Schippers wilde die helemaal afschaffen. Wie een second opinion wil, moet dat helemaal zelf betalen. Maar dat idee is nu van tafel. De second opinion van specialisten moet volgens Samsom behouden blijven. Anders gaan de PvdA-senatoren in de Eerste Kamer weer niet akkoord.

Als laatste punt mag het niet uitmaken of een verzekerde naar een academisch ziekenhuis gaat. In het nieuwe wetsvoorstel staat dat de zorg in een academisch ziekenhuis altijd gecontracteerd is. Het maakt dan niet uit welke polis de verzekerde heeft afgesloten.

Grotere kans
Volgens zorgexperts is de kans groot dat de meerderheid nu wel instemt met de nieuwe zorgwet van minister Schippers. De senatoren die eerder tegenstemden, waren namelijk ook betrokken bij de spoed-onderhandelingen van afgelopen tijd.

Wat er met het persoonsgebonden budget (pgb) gaat gebeuren, staat niet in het nieuwe wetsvoorstel. Naar alle waarschijnlijkheid blijft het plan dat de pgb’s voor persoonlijke verzorging en verpleging vanaf 1 januari 2015 wordt uitgekeerd door de zorgverzekeraars.

Artikel 13
Op 16 september stemden drie PvdA-senatoren tegen het wetsvoorstel, omdat ze vonden dat het inperken van de vrije artsenkeuze veel te ver ging. Schippers wilde dat zorgverzekeraars niet langer verplicht zijn een gedeelte van de kosten te vergoeden, ook als de verzekerde naar een niet-gecontracteerde aanbieder gaat.

Wie het wetsvoorstel niet wil afwachten, kan zelf voor de vrije artsenkeuze kiezen. In dat geval is het verstandig een restitutiepolis af te sluiten. Daarbij mag de verzekerde zelf kiezen voor een specialist. De zorgverzekeraar vergoedt de zorgkosten dan achteraf.

Vorige artikel:

Volgende artikel: