Zo verzekert u zich als reumapatiënt

Heeft u last van reuma? Dan is de kans groot dat u meer gebruikmaakt van bepaalde zorg. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen, podotherapie en pedicure. Om de kosten in de hand te houden, is het zaak een goede aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Denk daarom alvast na over volgend jaar.

Wat vergoedt de basisdekking?
Iedere verzekerde in Nederland is verplicht zich te verzekerden voor de basiszorg. Het basispakket is de afgelopen jaren steeds meer uitgekleed, waardoor er nog maar weinig gedekt is voor reumapatiënten. Tot bijna drie jaar geleden stond reuma nog op de Lijst Borst. Dat is een lijst met chronische aandoeningen, waarbij de verzekerde in aanmerking komt voor ruime tot onbeperkte vergoeding van fysiotherapie vanuit het basispakket.

Sinds reuma niet meer op de lijst staat, kunnen patiënten niet anders dan een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Alleen op die manier komen ze in aanmerking voor vergoedingen. Onbeperkte fysiotherapie wordt een schaars goed, maar de alternatieve beweegzorg, podotherapie en pedicure blijven.

Medische indicatie?
De meeste zorgverzekeraars bieden geen onbeperkte behandelingen voor fysiotherapie meer aan. Ze stellen een maximum aantal behandelingen. Wie meer wil, heeft een medische indicatie van een specialist nodig. Een reumatoloog kan bijvoorbeeld fysiotherapie voorschrijven en duidelijk maken dat de patiënt meer dan het maximum aantal behandelingen nodig heeft.

Het hoogste aantal behandelingen kunnen verzekerden van Zilveren Kruis krijgen: 40 stuks. Bij De Amersfoortse en De Friesland is dat 36 behandelingen. Bij Avero, De Goudse, Delta Lloyd, IZZ, PNOzorg, ONVZ en Zorg en Zekerheid krijgen verzekerden alle behandelingen vergoed.

Kans op afwijzing
Voor de basiszorg geldt dat verzekeraars alle verzekerden moeten accepteren. Dat heet de acceptatieplicht. Die plicht geldt helaas niet voor aanvullende zorgverzekeringen. Reumapatiënten lopen daardoor het risico afgewezen te worden. Juist voor het pakket waarin fysiotherapeutische zorg onbeperkt vergoed wordt.

Als de verzekeraar een aanvrager wel accepteert, loopt deze de kans meer premie te moeten betalen dan anderen, terwijl ze dezelfde zorgpolis hebben. De zorgverzekeraar kijken dan bijvoorbeeld naar de leeftijd en naar hoeveel behandelingen de aanvrager nodig denkt te hebben. Is dat een hoog aantal, dan wordt het risico voor de zorgverzekeraar te groot. Bij wet is geregeld dat de verzekeraar u dan mag afwijzen.

Alternatieve geneeswijzen
Niet alle reumapatiënten hebben baat bij de gebruikelijke zorg. Voor sommige patiënten helpt bijvoorbeeld voetreflexzonebehandeling of Shiatsu-therapie. Andere behandelingen die in het pakket voor alternatieve geneeswijzen zitten, zijn:

– Chiropractie
– Ostheopathie
– Chinese geneeswijzen
– Body Stress Release
– Shiatsu therapie

Belangrijk om te melden is dat deze behandelingen niet onbeperkt zijn. Vaak geldt voor een dergelijke behandeling een maximumvergoeding per jaar en een maximumvergoeding per behandeling of per dag. Het kan dan zijn dat de zorgkosten dus maar deels vergoed worden.

Podotherapie
Het komt vaak voor dat reumapatiënten ook last hebben van voetklachten. Dat wordt wel eens een reumatische voet genoemd. In dat geval is het handig een aanvullende zorgverzekering te kiezen waarbij podotherapie gedekt is. Vaak helpen steunzolen, tape en ortheses ook.

Daarbij kan een pedicure ook helpen. De voet kan vergroeien door reuma. Schoenen passen dan minder goed. Dat heeft vaak eelt en likdoorns tot gevolg. In zo’n geval kan het zijn dat de verzekerde baat heeft bij een pedicurebehandeling. Dat zit niet in de basisdekking, dus een aanvullende zorgverzekering is dan nodig.

Ook het bekijken waard
Er zijn nog een aantal vergoedingen die interessant kunnen zijn voor reumapatiënten. Denk bijvoorbeeld aan beweegprogramma’s, hulpmiddelen en een behandeling bij een kuuroord. Wie zich aansluit bij een patiëntenvereniging kan zich overigens collectief verzekerden en premiekorting krijgen.

Vorige artikel:

Volgende artikel: