ZN: Kritiek GGZ is voorbarig

De kritiek van GGZ Nederland op de regionale onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ggz-aanbieders is voorbarig. Dat vindt tenminste Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Hoofdlijnenakkoord
Paul van Rooij, directeur van GGZ Nederland, gaf donderdag aan het onbegrijpelijk te vinden dat verzekeraars een nullijn hanteren in plaats van de afgesproken groeiruimte. In het hoofdlijnenkkoord staat namelijk een afspraak om de nullijn juist niet te hanteren.

Er is in het hoofdlijnenakkoord afgesproken dat de macrogroei landelijk gezien maximaal 2,5 procent mag bedragen. “Het percentage is dus geen recht per instelling, maar een landelijk maximum”, legt Pieter Hasekamp uit. Hij is algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland.

Vertrekpunt
Hasekamp noemt het hoofdlijnenpunt ‘een vertrekpunt voor de contractering’. Volgens hem is het, afhankelijk van de regionale situatie, aan de zorginstellingen en de verzekeraars om afspraken te maken. Dat kan betekenen dat lokaal de ene ggz-instelling meer groeiruimte krijgt dan de andere.

Hoogte onvoorziene kosten
Zorgverzekeraars hanteren bij de onderhandeling een nullijn, om rekening te kunnen houden met mogelijke overschrijdingen dit jaar. Dat wordt gedaan omdat de declaraties over 2012 nog niet door alle instellingen zijn gediend. ZN laat weten dat de hoogte van de onvoorziene kosten pas in de loop van het jaar duidelijk wordt. “Sommige zorgverzekereraars komen daardoor voorlopig uit op een groei van nul procent.”

Als de kosten meevallen, is er meer ruimte voor aanvullende afspraken. “De keuzes van zorgverzekeraars hangen ook samen met regionale ontwikkelingen”, zegt Hasekamp. Ook het aantal nieuwe instellingen per regio die doormiddel van de groei kunnen opdrijven speelt nog een rol.

Explosieve groei
Sinds 2000 is de jaarlijkse groei boven de tien procent. ‘Een explosieve groei’, noemt ZN dat. Bovendien zijn volgens ZN de afspraken in het hoofdlijnenakkoord er voor bedoeld om de toekomst van de ggz-sector veilig te stellen. Volgens ZN is de huidige situatie onhoudbaar.

 

Vorige artikel:

Volgende artikel: