Wijkverpleging keert terug in basispakket

De vergoeding voor de wijkverpleging wordt vanaf 1 januari 2015 weer opgenomen in het basispakket. Eerder zat wijkverpleging ook al in het basispakket, maar verdween even later weer uit het pakket in verband met bezuinigingen.

De toevoeging van de wijkverpleging aan het basispakket is een gevolg van het overhevelen van de langdurige zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet. Door deze overheveling gaat de premie volgend jaar wel stijgen. Eerder werd voorspeld dat de premie met 200 euro op jaarbasis zou toenemen, maar minister Schippers van Volksgezondheid belooft een maximale toename van 20 euro op jaarbasis.

Vergoeding
Vanaf 1 januari 2015 wordt de wijkverpleging weer opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Vanaf die datum zullen alle zorgverzekeraars in Nederland de behandeling weer vergoeden.

Voordat het zover is, zijn er nog wel wat afspraken nodig. Zo is staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid op dit moment nog bezig met een conceptwetsvoorstel, waarin staat dat zorgverzekeraars meer inspraak moeten krijgen bij het sluiten van overeenkomsten met zorgaanbieders. Op die manier krijgt de zorgverzekeraar straks meer speelruimte voor het inkopen van zorg voor wijkverpleging tegen een scherpe prijs.

Zo mogen zorgverzekeraars per 2015 straks zelf kiezen of de wijkverpleging rechtstreeks hulp mag bieden aan patiënten. Zelfverzekeraars kunnen er ook voor kiezen dat patiënten eerst een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist moeten hebben. Op die manier verschijnt er straks een tweedeling tussen zorgverzekeraars. Of een verwijzing nodig is, kan dus een punt worden waar verzekerden tussen kunnen vergelijken per januari 2015.

Haken en ogen
Niet iedereen is tevreden met het conceptvoorstel van Van Rijn. Zo zijn de politieke partijen die in de oppositie zitten nog niet te vrezen en wijzen op de haken en ogen die aan het voorstel zitten. Ze vrezen ervoor dat verzekeraars zich vooral richten op de prijs van wijkverpleging en het goedkoop inkopen van zorg, en niet op de kwaliteit van de zorg. Daardoor worden verpleegkundigen straks beperkt in hun behandeling en krijgen mensen geen begeleiding om zichzelf te kunnen redden.

Volgens de staatssecretaris zijn de zorgen van de oppositie onterecht: er wordt een apart potje opgesteld voor de wijkverpleegkundige. Die heeft dan de mogelijkheid om zowel medische handelingen bij patiënten te verrichten, als mee te doen aan zogenaamde sociale wijkteams. Die wijkteams moeten problemen in de wijkverpleging sneller kunnen traceren, waardoor de zorg beter wordt.

Dichterbij huis
Met het invoeren van de wijkverpleging in het basispakket van de zorgverzekering per 2015, hoeven patiënten straks minder vaak te reizen voor zorg. De zorg komt immers weer naar de patiënt. De wijkverpleegkundige speelt een belangrijke rol in de behandeling van de patiënt en mag volledig zelf beslissen. Er komt wel een samenwerking tussen bijvoorbeeld maatschappelijk werkers en sociale wijkteams. Door deze samenwerking kunnen problemen eerder opgelost worden. Op dit moment heeft de huisarts nog de spilfunctie tussen wijkteams en maatschappelijk werkers. Met de wijkverpleging wordt die spilfunctie straks overgedragen, waardoor de huisartsen in Nederland minder belast worden.

De wijkverpleegkundige bepaalt per 1 januari 2015 welke patiënt in welke wijk welke zorg krijgt. Dat lijkt al op het model waar jongeren met dyslexie of geestelijke problemen mee te maken krijgen. Daar bepaalt de gemeente wie er toegang krijgt tot een behandeling voor dyslexie of de GGZ. Waar de gemeente de functie voor jongeren vervult, vervult de wijkverpleegkundige straks die functie op zijn eigen gebied.

Richtlijnen
Om de beoordelingen van de zorg door de wijkverpleegkundige zo goed mogelijk te laten verlopen, moeten er richtlijnen opgesteld worden. Daarmee moeten ook de zorgen van de oppositiepartijen worden weggenomen. Er komt vanuit de beroepsgroep een richtlijn die de basis vormt voor de wettelijke vergoeding via de basisverzekering van de zorgverzekering. Hoe die richtlijnen er precies uit komen te zien, is nog niet helemaal bekend.

Dat de wijkverpleging weer in het basispakket terug te vinden is, is een gevolg van het overhevelen van de AWBZ naar de zorgverzekeringen. De zorgverzekeringen krijgen straks de taak zo goedkoop mogelijk in te kopen en zo goed mogelijk te regelen. Of de zorgverzekeraar eerst een verwijzing van de huisarts behoeft, is aan de zorgverzekeraar zelf. Daarmee verschilt de dekking van de zorgverzekering in het basispakket van elkaar. Zo kan het zijn dat de ene zorgverzekeraar wel een verwijsbrief vraagt, terwijl de andere zorgverzekeraar geen verwijsbrief nodig heeft.

Stijging zorgpremie
Met de overheveling van de zorg en de nieuwe dekking voor wijkverpleging wordt de zorgverzekering overigens wel duurder. Eerder verwachtten werkgeversorganisaties en vakbewegingen een premiestijging van 200 euro op jaarbasis. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft al laten weten de premiestijging te willen beperken tot zo’n 20 euro op jaarbasis. Tot die tijd doet de overheid een tijdelijke bijdrage.

Maar het kan toch voorkomen dat premie nog wel iets sterker stijgt dan 20 euro op jaarbasis: de zorgverzekeraars moeten een verplichte reserve handhaven, en die slinkt sneller door de wijkverpleging.

Vorige artikel:

Volgende artikel: