Wie stapt over?

Ieder jaar stappen er behoorlijk wat Nederlanders over naar een andere zorgverzekeraar. Maar hoe ziet zo’n overstappende Nederlander er eigenlijk uit? Volgens het Nationaal Zorgonderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum is het grootste deel van de overstappende Nederlanders in ieder geval vrouw, jong en hoogopgeleid.

Het ZIC voerde het onderzoek uit onder bijna 2500 mensen. Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 4,7 miljoen mensen wil overstappen.

Niet-overstappers
Ten eerste kijken we naar de groep mensen die liever niet overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Dat terwijl veel zorgverzekeraars proberen zoveel mogelijk klanten te behouden en nieuwe klanten aan te trekken. Voornamelijk chronisch zieken durven niet te wisselen van zorgverzekeraar. Zo’n 28,1 procent van de ondervraagden wil wel overstappen. Dat komt neer op bijna 5 miljoen mensen in Nederland die willen wisselen van zorgverzekeraar.

Vrouwen
Vrouwen stappen vaker over dan mannen. 29,2 procent van de vrouwen wisselde van zorgverzekeraar, tegen maar 26.4 procent van de Nederlandse mannen. Vrouwen wijzigen daarnaast ook vaker hun zorgpolis. De helft van alle vrouwen wijzigde wel eens tegen de zorgpolis, tegen 44.6 procent van de mannen.

Een oorzaak is dat mannen een betere ervaring hebben met hun huidige zorgverzekeraar. Zo’n 40 procent van de mannen wil namelijk niets wijzigen, omdat zij tevreden zijn met hun huidige zorgverzekeraar. Vrouwen kijken een stuk kritischer: maar 30 procent van de vrouwen is tevreden met de zorgverzekeraar.

60.3 procent van de vrouwen die al aangaf bij de goedkoopste zorgverzekeraar een zorgpolis te hebben, is de afgelopen jaren daar echt naar overgestapt. Maar 46.9 procent van de mannen deed hetzelfde.

Samenwonen
Mannen die samenwonen en kinderen hebben, stappen het vaakst over naar een andere zorgverzekeraar. 34.8 procent van de alleenstaande vrouwen – al dan niet met kinderen – wisselt van zorgverzekeraar. Mannen en vrouwen die een collectieve zorgverzekering hebben afgesloten, stappen over het algemeen helemaal niet over naar een andere zorgverzekering. Slechts één op de vijf mensen met een collectieve zorgverzekering wisselde van zorgverzekeraar.

Jongeren
Jongeren stappen veel vaker over naar een andere zorgverzekeraar dan oudere consumenten. Hoe ouder de respondent wordt, hoe minder de verzekerde overstapt. 45.2 procent van de ondervraagden is onder de 35 jaar oud en wisselde van zorgverzekeraar. Maar 22 procent van de overstappers was ouder dan 65 jaar.

De belangrijkste oorzaak is dat de 65+-ers vaak al erg lang bij dezelfde zorgverzekeraar verzekerd zijn, en daar tevreden over zijn. Daarnaast weerhoudt de kans op toelating tot een aanvullende zorgverzekering hen om over te stappen. Sommige zorgverzekeraars hanteren een medische selectie. Hoe ouder de verzekerde, hoe groter de kans op kwaaltjes en dus uitkeren. Daarom worden veel ouderen geweigerd bij duurdere aanvullende zorgverzekeringen.

Ook jongere consumenten hebben redenen om niet over te stappen. Vaak zit de verzekerde al bij de goedkoopste zorgverzekeraar, of is het te veel moeite om van zorgverzekeraar te wisselen. Jongere mensen wijzigen wel vaker hun zorgpolis: meer dan 60 procent van de ondervraagde jongeren heeft dat wel eens gedaan.

Opleiding
Het ZIC keek ook naar het opleidingsniveau van de overstappers. Gemiddeld gezien stappen hogeropgeleiden sneller over dan lager opgeleiden. Eén op de drie hoger opgeleiden stapte de laatste jaren over naar een andere zorgverzekeraar, tegen 24 procent van de lager opgeleiden. Lager opgeleiden zijn minder bekend met nieuwe zorgverzekeraars. Hoger opgeleiden zijn vaker bang dat zij geen aanvullende zorgverzekering af mogen sluiten vanwege de medische specialisten.

Mensen met een WO-opleiding stappen veel eerder over dan HBO’ers, MBO’ers en lager opgeleiden. Maar 18 procent van de lager opgeleiden stapte de laatste jaren over, en maar 28.3 procent wijzigde de zorgpolis. De helft van de ondervraagden met een hoger opleiding stapte wel eens over. 17 procent van de WO’ers wilde niet overstappen omdat zij het te veel moeite vonden.

Locatie
Ten slotte weet het ZIC ook waar de meeste overstappers zijn. In Zeeland in Utrecht stappen consumenten het vaker over naar een andere zorgverzekeraar. In Flevoland in Gelderland is een andere trend: daar wordt het vaakst de zorgpolis gewijzigd. De helft van de inwoners heeft dat wel eens gestaan. Er zijn in Drenthe relatief veel overstappers (bijna 40 procent), maar zijn er maar weinig mensen die de zorgpolis veranderen. In Noord-Brabant stapt maar 19 procent van de mensen over. In Friesland kiest men het minst vaak voor een andere zorgverzekeraar. Het valt op dat de provincies Friesland en Noord-Brabant de beste ervaringen met de huidige zorgverzekeraar hebben.

Daarnaast is drie op de vier consumenten in Friesland verzekerd bij De Friesland Zorgverzekeraar.

Vorige artikel:

Volgende artikel: