Week van de teek: Lyme en de zorgverzekering

De weerkundige lente is officieel ingegaan, en daarmee kunnen Nederlanders weer rekening houden met het tekenseizoen. Vooral in bossen en parken komen teken voor. De beestjes kunnen gevaarlijk zijn voor mensen en dieren en komen overal in Nederland voor.

In de week van 7 tot 13 april is het de landelijke Week van de teek. Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor teken in Nederland, en de ziektes die het met zich mee kan brengen. De GGD Nederland, RIVM, Wageningen Universiteit en Staatsbosbeheer werken samen om meer mensen alert te maken op teken.

Ziekte van Lyme
Dat meer mensen iets af weten van teken, is erg belangrijk. De teek kan namelijk een ziekte met zich meebrengen: de ziekte van Lyme. Deze ziekte kan behoorlijk wat ongemakken met zich meebrengen, waar de patiënt behoorlijk ziek van kan worden.

Mensen en dieren kunnen ziek worden van een tekenbeet. Dat komt doordat sommige teken de Borrelia-bacterie met zich meedragen. Deze bacterie zorgt ervoor dat de ziekte van Lyme tot ontwikkeling komt. De ziekte van Lyme is een zeer hardnekkige ziekte die jeuk, hoofdpijn en vermoeidheid kan veroorzaken. Het vaakst hebben mensen met de ziekte van Lyme last van spierproblemen.

Voorkomen
Er zijn verschillende manieren om te voorkomen dat iemand gebeten wordt door een teek. Wie de natuur in gaat, kan er goed aan doen om struikgewas zoveel mogelijk te mijden. Ook is het verstandig om geen open kleding te dragen: draag bijvoorbeeld een trui en geen t-shirt. Draag laarzen in plaats van schoenen. Zorg er dus voor dat de teek geen mogelijkheid krijgt zich vast te bijten aan de huid.

Het insmeren met insectenmiddel kan ook helpen. Bij het dragen van lichte kleding vallen teken sneller op, waardoor ze sneller verwijderd kunnen worden.

Het is raadzaam om na het bezoek aan het bos of het park een controle uit te voeren op teken. Controleer de haren, achter de oren en tussen de huidplooien. Het gebruik van een spiegel kan daarbij uitkomst bieden. Maar soms is iemand al gebeten door een teek. In dat geval kan de ziekte van Lyme zich ontwikkelen, als de teek niet op tijd genoeg weggehaald wordt.

Tekenbeet
Als iemand een teek ontdekt heeft op de huid, moet deze zo snel mogelijk verwijderd worden met een tekentang of een puntig pincet. De teek moet in een verticale beweging verwijderd worden, en daarna moet de mond ontsmet worden met een steriel middel. Het is belangrijk om bij te houden waar de teek gebeten heeft. Zet desnoods een kruisje met een viltstift om aan te geven waar de teek ongeveer gezeten heeft.

Na het verwijderen van de teek moet de patiënt nog drie maanden lang deze wond controleren. Als er een rode ring ontstaat op de plek, dan moet de patiënt naar de huisarts.

Vergoeding ziekte van Lyme
Niet iedereen die gebeten wordt door een teek ontwikkelt ook meteen de ziekte van Lyme. De ziekte van Lyme komt slechts in één tot drie procent van de tekenbeten voor. In sommige gevallen kan degene die gebeten is door een teek zich toch niet lekker voelen, of merken dat bijvoorbeeld spierfuncties uitvallen. In dat geval is het verstandig naar de huisarts te gaan.

Als blijkt dat de patiënt inderdaad de ziekte van Lyme heeft, zal de huisarts een antibioticum voorschrijven. De duur van dit middel zal op ongeveer een maand komen te liggen. De vergoeding van antibiotica is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Het is echter wel mogelijk dat de patiënt zelf een deel moet bijbetalen als eigen bijdrage. Denk erom dat bij medicatie er ook een eigen risico geldt: de eerste 360 euro dient de verzekerde zelf te betalen.

Om de ziekte van Lyme uit te kunnen sluiten, is er een bloedtest nodig. Die bloedtest wordt niet in alle gevallen vergoed. De bloedtest zit namelijk niet opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering, maar wordt soms wel vergoed via de aanvullende zorgverzekering. Het is per zorgverzekeraar verschillend of bloedtesten worden vergoed via de aanvullende zorgverzekering.

In sommige gevallen kan ook alternatieve genezing helpen bij de behandeling van de ziekte van Lyme. In dat geval geven artsen adviezen over voeding en vitamines. Er bestaat voor deze alternatieve geneeswijze geen vergoeding vanuit de basisverzekering, maar wel vanuit de aanvullende zorgverzekering. Het is raadzaam eerst contact op te nemen met de zorgverzekeraar alvorens een alternatieve behandeling aan te gaan. De verzekerde kan in ieder geval zonder problemen de antibioticakuur ophalen: deze wordt namelijk vergoed door de zorgverzekeraar middels het basispakket. In het basispakket worden ook sommige hulpmiddelen vergoed, mocht de patiënt problemen krijgen met de spierfunctie.

Vorige artikel:

Volgende artikel: