Wat zit er echt in het basispakket?

De verschillende media hebben het er vaak over. En ook de minister van Volksgezondheid spreekt er dagelijks over: het basispakket. Veel verzekerden denken ongeveer te weten wat er in dat pakket zit, maar toch blijft het een grijs gebied. Vergelijken-Zorgverzekering zoekt voor u uit wat er precies in het basispakket voor de zorgverzekering zit.

Allereerst valt deze lijst onder de vergoeding uit het basispakket:

– Geneeskundige zorg, die wordt uitgevoerd door onder anderen huisartsen, medisch specialisten, of een verloskundige;
– Verblijf in het ziekenhuis (er is dus geen sprake van liggeld!);
– Zorg voor verzekerden met dyslexie;
– Medicijnen (m.u.v. zelfzorgmedicijnen);
– Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg;
– Kraamzorg;
– Hulpmiddelen die behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking ondersteunen;
– (Beperkte) fysiotherapie en oefentherapie (voor chronisch zieken geldt een vergoeding vanaf de 21e behandeling);
– Bekkenfysiotherapie (9 behandelingen)
– Logopedie;
– Ergotherapie;
– Tandartsbezoeken, voor kinderen tot 18 jaar.
– Tandheelkundige chirurgische zorg. Denk aan een kunstgebit, of een bezoek aan de kaakchirurg;
– Fluoridebehandelingen voor kinderen onder de zes jaar;
– Ziekenvervoer;
– Stoppen met roken;
– Dieetadvies, met een maximum van drie uren;
– Vergoeding van maximaaldrie ivf-behandelingen;

Dit is de inhoud van het basispakket voor de zorgverzekering. Iedere verzekeraar heeft ten minste deze zaken in het pakket. Toch verschilt per zorgverzekeraar hoe de vergoeding in zijn werk gaat.

Polisvoorwaarden
Wie nieuwsgierig is naar wat de zorgverzekeraar precies vergoedt en onder welke voorwaarden, kijkt even in de polisvoorwaarden. De zorgverzekeraar beschrijft in deze voorwaarden hoe vaak een behandeling wordt vergoed en of er sprake is van een eigen bijdrage aan behandeling. Iedere verzekeraar maakt daar eigen afspraken over.

Huisartsenzorg en eigen risico
De verzekerde die vaak bij de huisarts zit, om welke reden dan ook, hoeft zich niet druk te maken over een hoog eigen risico. Voor huisartsenzorg wordt namelijk geen bijdrage aan het eigen risico gevraagd. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten uit het basispakket. Dat geldt ook voor medische handelingen die de huisarts verricht.

Specialistische zorg
Zorg die voortkomt uit de geneeskundige, heelkunde of verloskunde, tellen ook mee voor de basisverzekering, als kan worden aangetoond dat de behandeling het juiste effect heeft. Bijvoorbeeld plastische chirurgie. Veel verzekerden denken dat dit standaard niet vergoed wordt, maar dat is onjuist. Als een medisch specialist kan aantonen dat de behandeling medisch noodzakelijk is, zal de verzekeraar overgaan tot vergoeding. Ook het verblijf in het ziekenhuis om tot deze zorg te komen wordt vergoed.

Medicijnen
De meeste medicijnen zitten in het basispakket voor de zorgverzekering. In sommige gevallen worden de medicijnen niet vergoed. Dan is een eigen bijdrage op zijn plek. Ook kan het zijn dat het medicijn te duur is. In zo’n geval wordt alleen de goedkoopste variant vergoed. Wie toch het andere medicijn wilt behouden, kan er voor kiezen om deze zelf te betalen.

Medicijnen, die zijn opgenomen in het basispakket, tellen wel mee voor het eigen risico.

Uit het basispakket
Uit het basispakket zijn slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen geschrapt. Deze worden in de meeste gevallen niet meer vergoed uit de basisverzekering. Deze medicijnen worden wel vergoed als er geen alternatief beschikbaar is. Denk daarbij aan:

– epilepsie;
– angststoornissen (let op: hiervoor moeten ten minste  twee antidepressiva niet zijn aangeslagen);
– meervoudige psychiatrische problemen (Behandeling met een hoge dosis is hiervoor noodzakelijk);
 – terminale zorg;

Verband
Een middel uit het basispakket die wat is ondergesneeuwd, is het verband. Verbandmiddelen kunnen worden vergoed, als deze voor langere tijd benodigd zijn. Dat kan bijvoorbeeld in het geval van een ernstige aandoening zijn.

Vorige artikel:

Volgende artikel: