Wat te doen bij een premieschuld?

In Nederland moet iedereen verplicht een basis zorgverzekering afsluiten, ook als hij of zij nog geen achttien is. Het verschil is echter dat kinderen gratis met de ouders meeverzekerd zijn. Iedereen boven de achttien jaar moet echter een eigen polis af sluiten, en ten minste een basis zorgverzekering hebben. Het afsluiten van een aanvullende verzekering is niet verplicht. Maar het kan zijn dat de premie erg hoog is, en daardoor de verzekerde het niet voor elkaar krijgt om iedere maand opnieuw op tijd de premie te betalen. In dat geval bestaan er betalingsregelingen. Het is verstandig aanspraak te maken op deze betalingsregelingen, om zo een boete van het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) te voorkomen.

Verplichtingen
In Nederland is het verplicht een basis zorgverzekeringen af te sluiten. Andere verplichtingen die de verzekerde hiermee aan gaat, is het betalen van het wettelijk eigen risico. Dit eigen risico ligt dit jaar op 350 euro en hiervan moet alleen het deel betaald worden waarvan gebruikgemaakt is. Het betekent dus niet dat iedereen in ieder geval 350 euro moet betalen, al wordt daar wel eens onterecht van gesproken.

Een andere verplichting bij het aangaan van een verplichte basis zorgverzekering, is dat de verzekerde op tijd betaalt. In Nederland zijn er op dit moment zo’n 150.000 verzekerden die hun premie niet op tijd of helemaal niet betalen. Het is belangrijk iedere maand de premie op tijd te betalen. Sinds 1 september 2009 is er zelfs een wet ingesteld om het aantal wanbetalers in de zorg tegen te gaan.

Wanbetalersregeling
Met deze wanbetalersregeling proberen zorgverzekeraars het aantal onverzekerden terug te dringen. Wie niet op tijd betaalt, ontvang in eerste instantie een aanmaning van de zorgverzekeraar. Vluchten naar een andere zorgverzekeraar heeft absoluut geen zin: er wordt een aantekening gemaakt in het systeem, waardoor ook andere zorgverzekeraars op de hoogte zijn van de betalingsachterstand.

Veel verstandiger is het treffen van de ‘wanbetalersregeling’. Deze regeling wordt in zes eenvoudige stappen in werking gesteld.

Hoe werkt dat?
Bij de wanbetalersregeling is het doel iedereen gelegenheid te geven op tijd de premie voor de basis zorgverzekering te betalen.

Ten eerste ontvangt de verzekerde een aanbod voor een betalingsregeling als hij of zij meer dan twee maanden achterstand heeft op de premie. Wie akkoord gaat, kan vanaf dat moment zelf beginnen met het betalen van de premie.

Maar het kan zijn dat de verzekerde niet in aanmerking komt voor de betalingsregeling, of de betalingsregeling simpelweg niet nageleefd wordt. In dat geval ontvang je een waarschuwingsbrief. Deze brief wordt verstuurd bij een achterstand van vier maanden.

Bij stap 3 heeft de verzekerde na 6 maanden nog niet betaald. De zorgverzekeraar meldt dit aan het College voor Zorgverzekeringen (CvZ). Zij innen in stap 4 de achterstallige premie en leggen zo nodig een boete op. De kosten bedragen meestal 150 euro per maand, en zijn daarmee hoger dan de premie van de zorgverzekeraar. Het CvZ spreekt dan van ‘bestuursrechtelijke premies’.

In stap 5 mag het CvZ beslag leggen op de inkomsten. Dit mag zolang de verzekerde zijn achterstand nog niet betaald heeft. Als het inkomen niet voldoende is om de achterstand weg te werken, ontvangt de wanbetaler een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

Iedereen zal stap 6 bereiken: het afbetalen van de premieachterstand. Als dit volledig gebeurd is, wordt de wanbetaler afgemeld bij het CvZ en wordt de normale premie weer ingesteld. Deze afmelding vindt ook plaats als de wanbetaler inmiddels hulp heeft gevraagd bij een schuldhulpverlener.

Vorige artikel:

Volgende artikel: