Wat houdt de mogelijke afschaffing van de vrije artsenkeuze in?

Zorgsites schrijven er veel over en in de media is er veel over te doen: de vrije artsenkeuze. Veel vergelijkers noemen het ook wel eens ‘artikel 13’. Maar wat houdt de vrije artsenkeuze nu eigenlijk in en wat verandert er als minister Schippers de vrije artsenkeuze mag afschaffen?

Niet meer zelf kiezen
Als het wetsvoorstel doorgaat, kunnen verzekerden vanaf 1 januari 2016 niet meer zelf kiezen naar welke arts ze gaan. Dat geldt ook voor andere aanbieders, zoals psychologen en fysiotherapeuten. De verzekerde moet dan kiezen voor een arts waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Anders moet de verzekerde de kosten helemaal zelf, of gedeeltelijk zelf betalen.

De zorgverzekeraars maakten afspraken met zorgverzekeraars, om zo scherp mogelijk te kunnen inkopen. Op die manier kan de premie laag blijven.

Wat verandert er?
Nu is het nog zo dat verzekerden die een naturapolis hebben, alsnog aan de verzekeraar kunnen vragen de kosten te vergoeden. Dat kan dan doormiddel van ‘artikel 13’ van de zorgwet. Artikel 13 stelt dat zorgverzekeraars verplicht zijn alsnog een deel van de kosten te vergoeden. Maar daar wil minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nu graag vanaf. Verzekerden die niet naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaan, hoeven dan niet meer op financiële hulp van de zorgverzekeraar te rekenen.

Wie een restitutiepolis heeft, merkt niets van de veranderen. Bij een restitutiepolis mag de verzekerde immers zelf een arts kiezen. Dan moet hij of zij wel eerst zelf betalen, maar de verzekeraar betaalt achteraf terug. Zo’n polis kost wel iets meer premie dan een naturapolis.

Belemmering?
Volgens de wet mogen de kosten van een zorgverlener geen belemmering zijn om naar een aanbieder te gaan. Ook als die aanbieder geen contract heeft met de zorgverzekeraar. Dat is de reden waarom die regel ‘de vrije artsenkeuze’ heet. Maar de minister wil nu de mogelijkheid openen om de vergoeding terug te brengen naar 0%.

In dat geval krijgt de verzekerde dus niet meer alle zorg vergoed. Geen afspraak tussen de zorgverlener en de zorgverzekeraar? Dan kunt u een vergoeding wel vergeten. In dat geval kan er dus wel degelijk een belemmering zijn om naar een arts te gaan.

De Eerste Kamer
Het voorstel van minister Schippers is er nog niet door. Ze heeft wel de steun van de Tweede Kamer, maar om het wetsvoorstel van kracht te laten gaan, moet ze ook de steun van de Eerste Kamer hebben. Die heeft ze nog niet. Daarom voeren zowel politieke partijen als de Consumentenbond actie. Zij willen dat artikel 13 behouden blijft.

Iedere Nederlander is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Wie wil dat de vrije artsenkeuze behouden blijft, kan zich melden bij de Consumentenbond. Die overhandigt binnenkort een petitie aan de Eerste Kamer om de wetswijziging tegen te houden. Begin december neemt de Eerste Kamer een besluit. Tot die tijd is er dus nog tijd om de senatoren te overtuigen niet akkoord te gaan met het wetsvoorstel.

‘Onbetaalbaar’
Verschillende zorgvergelijkers stellen dat het nu onbetaalbaar wordt voor gezinnen met een kleine beurs om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. Restitutiepolissen worden in 2015 immers fors duurder. Veel gezinnen zitten dan in 2016 aan een naturapolis vast, waarvan de vrije artsenkeuze waarschijnlijk al geschrapt is.

Vorige artikel:

Volgende artikel: