Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?

Bij een eigen risico gaat het om het wettelijk verplichte eigen risicobedrag, als onderdeel van de zorgverzekering. Daarnaast kan de verzekerde ervoor kiezen een vrijwillig eigen risico in te stellen, om zo meer korting te krijgen op de zorgpremie. Kortgezegd houdt dit in, dat de verzekerde een bepaald bedrag eerst zelf moet betalen. Als dat bedrag voldaan is, betaalt de zorgverzekeraar de rest. Bijna alle behandelingen – met uitzondering van bezoek aan de huisarts – vallen onder het eigen risico. De behandeling moet dus opgenomen zijn in de basisverzekering om onder het eigen risico te vallen.

Als dat niet het geval is, gaat het om de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is het bedrag dat de verzekerde zelf betaalt. Dit bedrag is niet aftrekbaar van het eigen risico. De eigen bijdrage betaalt de verzekerde alleen als hij een behandeling of medicijn krijgt dat niet onder de basisverzekering valt. Het is mogelijk dat een deel van de behandeling wel wordt gedekt door de zorgverzekering, maar tot een bepaald percentage. De rest van het bedrag valt dan onder de eigen bijdrage.

Vorige artikel:

Volgende artikel: