Wanneer betaal ik de rekening zelf?

Helaas kunnen de zorgverzekeraars niet alles vergoeden. Daarvan zouden de verzekeringen onbetaalbaar worden. Dus moet de verzekerde soms zelf een deel van de rekening betalen. Dat kan bijvoorbeeld via het eigen risico of de eigen bijdrage. Tussen die twee termen zitten verschillen.

Het eigen risico geldt voor veel zorg die onder de basisverzekering valt. Voor de aanvullende zorgverzekering betaalt u nooit eigen risico. Niet alle zorg geldt voor het eigen risico. Zo vallen de huisarts, verloskundige zorg, AWBZ/Wlz-zorg en kraamzorg niet onder het eigen risico. Dat geldt ook voor zorg voor kinderen onder de achttien. Het eigen risico bedraagt dit jaar 375 euro.

Het komt relatief vaak voor dat de verzekerde een eigen bijdrage moet betalen voor bepaalde zorg. Dat is een vast bedrag dat u steeds opnieuw betaalt voor een hulp- of geneesmiddel. Dat geldt ook voor zogenaamde ‘zelfzorgmedicijnen’. De zorgverzekeraar betaalt ook nog een deel. Eigenlijk deelt u de rekening met de zorgverzekeraar. Zo moet u bijvoorbeeld zelf ook een bijdrage leveren voor een hoortoestel, kunstgebit of kraamzorg. Verzekert u zich aanvullend, dan hoeft u de eigen bijdrage niet te betalen.

Vorige artikel:

Volgende artikel: