Voor 2014: bezuinigen op de zorgverzekering

Voor 2014: bezuinigen op de zorgverzekering
Naar verwachting gaat een tiende van de Nederlandse bevolking eind dit jaar overstappen naar een andere zorgverzekering. De voornaamste reden is dat de verzekerde nu een te hoge premie betaalt. Door over te stappen naar een andere verzekering, kan de verzekerde een lagere premie betalen en dus besparen. Er zijn echter wel meer tips om ook in 2014 te kunnen besparen op de zorgverzekering, ondanks dat er een aantal regels veranderen.

Eigen risico
Eerder dit jaar bleek er sprake te zijn van het voornemen om in 2014 het wettelijk verplicht eigen risico inkomensafhankelijk te maken. Door dit te doen, zouden lagere inkomens minder eigen risico gaan betalen. Middeninkomens en hogere inkomens zouden een hoger eigen risicobedrag gaan betalen dan dat zij nu doen voor de verzekering.

Nu betaalt iedereen nog hetzelfde eigen risico bedrag, namelijk 350 euro. In 2012 betaalden verzekerden nog maximaal 220 euro aan eigen risico. Het plan om het eigen risico inkomensafhankelijk te maken, sneuvelde echter.

Dus gaat in 2014 iedereen weer 350 euro aan eigen risico betalen. Er is een mogelijkheid om een besparing te realiseren op het gebied van eigen risico. Dat kan door geen dure medicijnen te nemen, minder gebruik te maken van de apotheek en voor kleinere klachten niet meteen naar de huisarts te gaan.

Eigen bijdrage
Voor sommige medicatie geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage en het eigen risicobedrag worden regelmatig onterecht verward door verzekerden. Een eigen risico is wettelijk verplicht. Iedereen die gebruikmaakt van de zorg in Nederland betaalt de eerste 350 euro aan zorgkosten zelf. Daarna betaalt de zorgverzekering de kosten voor de rest van het kalenderjaar.

Een eigen bijdrage telt niet mee voor het eigen risico. Bij een eigen bijdrage moet de verzekerde dus het bedrag van medicatie of behandeling volledig zelf vergoeden. Kortgezegd: de zorgverzekeraar dekt de kosten die de verzekerde in dit geval maakt dus niet.

Ook op de eigen bijdrage is het mogelijk te besparen. Bij simpele medicatie als bijvoorbeeld paracetamol en overige middelen die ook bij de drogist te koop zijn, is het misschien slimmer om niet naar de apotheek te gaan, maar uit te zoeken waar de medicatie het goedkoopst is. Voor medicatie waarvoor een receptuur van de huisarts noodzakelijk is, geldt meestal geen eigen bijdrage. Het kan voorkomen dat de medicatie deels niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, en dat de verzekerde om die reden alsnog een deel van de kosten zelf moet betalen.

In dit geval kan de verzekerde ervoor kiezen in overleg met de huisarts en apotheker te vragen naar een ander medicijn, dat wel vergoed wordt door de zorgverzekeraar. In sommige gevallen worden bepaalde medicijnmerken niet vergoed door de zorgverzekeraar, terwijl een ander medicijnmerk met dezelfde werkzame stof wel weer vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Ook op deze manier is er te besparen op de zorgkosten in 2014.

De zorgtoeslag verandert
Waar misschien in 2014 nog wel de meeste besparingen te behalen valt, is de zorgtoeslag. Voor middeninkomens en gezinnen met een hoger inkomen is geen besparing te behalen op dit punt, zij gaan juist meer betalen.

Maar wie een lager inkomen heeft, gaat er in 2014 deels op vooruit. De zorgtoeslag wordt namelijk inkomensafhankelijk. Voor het vaststellen van de hoogte van de zorgtoeslag gaat de Belastingdienst daarnaast ook kijken naar de hoogte van het eigen vermogen van gezinnen. Zo gaan mensen met een hoger inkomen en verhogen meer betalen, maar is er door het verhogen van de zorgtoeslag voor lage inkomens voor deze groep alsnog een besparing te behalen.

Besparen op psychologische zorg
Er is daarnaast ook nog een besparing te halen op de psychologische zorg. Nu worden er slechts vijf behandelingen voor eerstelijns psychologische zorg in het basispakket vergoed. Dat wordt per 1 januari 2014 anders. Dan worden alle behandelingen voor eerstelijns psychologische zorg vergoed in het basispakket.

Nu nog betalen verzekerden voor elke behandeling zelf een eigen bijdrage van 20 euro per behandeling. Ook dit verandert per 1 januari 2014. Dan hoeven verzekerden geen eigen bijdrage meer te betalen, en leidt ook deze verandering weer tot een besparing op de zorgkosten.

Vergelijken
En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: het vergelijken van zorgverzekeringen is ook dit jaar weer nuttig voor de premie van 2014. De prijsverschillen zullen tussen de basisverzekeringen wellicht niet zo hoog zijn, maar dit kan heel anders uitpakken bij aanvullende zorgverzekeringen.

In tegenstelling tot bij de basispakketten mogen zorgverzekeraars zelf beslissen wat de inhoud van hun aanvullende zorgverzekering wordt. Daardoor kunnen de prijzen behoorlijk verschillen. Naar verwachting zal een tiende van alle verzekerden overstappen naar een andere zorgverzekeraar, omdat daar de (basis)premie (iets) lager ligt.

Vorige artikel:

Volgende artikel: