Vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen in 2015

Tegenwoordig maken veel Nederlanders gebruik van alternatieve of ook wel complementaire geneeswijzen genoemd. Er zijn behoorlijk veel alternatieven die behoren tot de alternatieve en complementaire geneeswijzen. Denk bijvoorbeeld aan homeopathie, acupunctuur of shiatsu therapie. 

Een groot deel van de alternatieve geneeswijzen wordt vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering. Vanuit de basisverzekering wordt vaak geen enkele alternatieve geneeswijze vergoed. Wie dus gebruik wil maken van deze zorg, is kortgezegd aangewezen op een aanvullende zorgverzekering. In 2015 worden er verschillende zaken via de aanvullende zorgverzekering gedekt. Dat kan wel per verzekeraar anders zijn, want de zorgverzekeraars mogen zelf bepalen wat zij wel of niet vergoeden.

Soorten
Er zijn verschillende soorten alternatieve geneeswijzen. Er zijn bijvoorbeeld geneeswijzen die zich meer bezig houden met homeopathische krachten. Er zijn ook behandelmethodes waarbij er juist geen geneesmiddelen gebruikt worden, maar het gaat om het sterker maken van spieren, gewrichten en ook de psyche. Het sterker maken van spieren gaat vaak samen met een bewegingstherapie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om osteopathie, chiropractie over Body Stress Release (ook wel BSR genoemd).

Alternatieve geneeswijzen gaan niet altijd alleen maar over de gesteldheid van het lichaam, maar ook over het welzijn van de geest. Dat klinkt heel zweverig, maar een goede geestelijke gezondheid is volgens alternatieve geneeswijzers de sleutel tot een gezond leven. Daarom houden alternatieve genezers zich vaak bezig met het psychosociale of emotionele vlak. Denk daarbij aan counseling, hypnotherapie of vaktherapie.

Vergoeding
Het gaat te ver om alle soorten alternatieve geneeswijzen te benoemen, omdat er een hoog aantal vakgebieden zijn. Vrijwel alle zorgverzekeraars bieden aanvullende zorgverzekeringen aan voor alternatieve geneeswijzen. Een aantal dingen zijn bij bijna alle zorgverzekeraars vergelijk, maar de dekking kan wel per zorgverzekeraar verschillen. Dat kan doordat het hier gaat om een aanvullende zorgverzekering: de overheid bepaalt dus niet mee wat er wel of niet vergoed wordt.

Zorgverzekeraars zijn het vaak onderling niet eens over de dekking en de hoogte van vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen. Sommige zorgverzekeraars bieden een vergoeding voor enkele honderden euro’s per jaar, terwijl andere zorgverzekeraars tot wel duizend euro per jaar vergoeden. Over het algemeen geldt: hoe hoger de maandelijkse premie, hoe hoger het vergoedingsbedrag. Daardoor is het verleidelijk een duurdere aanvullende zorgverzekering te nemen. Maar let op: bij duurdere aanvullende zorgverzekeringen hanteert de zorgverzekeraar meestal een medische selectie. Dat betekent dat mensen waarvan verwacht wordt dat zij veel gebruikmaken van zorg, gewijzigd kunnen worden.

Denk bij het vergoedingsbedrag ook aan een percentagebedrag. Er zijn dan geen maximumbedragen, maar er is een bepaald percentage dat vergoed wordt. Als de vergoeding op 80 procent ligt, betaalt de verzekerde een vijfde van de behandeling dus zelf.

Daarnaast zijn er verzekeraars die een maximum aantal behandelingen en therapieën hebben ingesteld. In dat geval vergoedt de verzekeraar bijvoorbeeld maar 30 euro per jaar. Het kan ook andersom: er wordt een maximumbedrag ingesteld. Dan kan het voorkomen dat er bijvoorbeeld maximaal 50 euro per behandeling of per dag wordt uitgekeerd aan een verzekeraar.

Niet iedere alternatieve therapie of geneeswijze wordt ook gedekt door de zorgverzekeraar. Vaak worden bekende wijzen wel gedekt, maar minder bekende geneeswijzen niet. Zorgverzekeraars maken ook voor alternatieve geneeswijzen namelijk afspraken via zorgcontracten. Het is daarbij belangrijk dat de zorgverzekeraar de beroepsvereniging erkent. In dat geval ligt de vergoeding vaak hoger. In andere gevallen moet de verzekerde de rekening zelf betalen, ook als hij een aanvullende zorgverzekering heeft.

Bovendien is het mogelijk dat zorgverzekeraars ieder een apart budget hebben voor een bepaalde behandelwijze. Het kan zo zijn dat de verzekeraar een vast budget heeft voor alle behandelingen samen, of juist per behandeling een andere vergoeding heeft. Hoe het precies zit met die vergoedingen, is terug te vinden in de polisvoorwaarden. Neem bij twijfel contact op met de zorgverzekeraar en vraag naar meer informatie.

Eigen risico
Bij aanvullende zorgverzekeringen geldt geen eigen risico. De zorg wordt dus direct vergoed door de zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar een contract heeft met de aanbieder, hoeft de verzekerde vaak zelf niet eerst geld voor te schieten. In dat geval belandt de rekening rechtstreeks bij de zorgverzekeraar, zonder dat de verzekerde daar omkijken naar heeft.

Vorige artikel:

Volgende artikel: