De Treeknorm

Wie specialistische zorg nodig heeft, of naar een ziekenhuis moet, komt vaak terecht op een wachtlijst. In 2005 is afgesproken dat de zorgaanbieder bepaalde normen moet hanteren. Door de zogenaamde Treeknorm aan te houden, verlenen zorgaanbieders een service aan de patiënt. Niet alleen voor ziekenhuizen, maar ook voor huisartsen en apothekers zijn er Treeknormen opgesteld. Deze Treeknorm is de streefnorm die weergeeft binnen welke tijd een patiënt in principe recht op zorg zou moeten hebben.

Naam
In 2005 waren de wachtlijsten lang en daar moest een oplossing voor gezocht worden. Op landgebied Den Treek in Leusden hielden zorgverzekeraars en zorgaanbieders om die reden een overleg. Binnen het overleg werden verschillende normen gesteld waarbinnen de zorgaanbieder een patiënt voor een eerste ontmoeting moet kunnen uitnodigen.
Misverstanden
Het is een misverstand te denken dat de Treeknorm een verplichting is. Wie zich niet aan de Treeknorm houdt, hoeft geen rekening te houden met sancties. Het gaat hier om een richtlijn. De Treeknorm moet dus ook als advies gezien worden, en niet als bindende norm.

Een ander misverstand is, is dat de Treeknorm alleen geldt voor ziekenhuizen. Niet alleen ziekenhuizen, maar ook huisartsen, apothekers en andere medisch specialisten hebben te maken met de zogeheten Treeknorm.

Normen
In verschillende beroepsgroepen zijn aparte toegangstijden gespecificeerd. Tachtig procent van de huisartsen nodigt een patiënt binnen twee werkdagen uit op spreekuur. Wanneer een huisarts een overvolle agenda heeft, is het wenselijk om maximaal 3 werkdagen aan te houden. Na deze 3 werkdagen overschrijdt de arts in principe de Treeknorm.

Bij een apotheek is het van groot belang dat de voorgeschreven medicatie zo snel mogelijk tot de beschikking is van de patiënt. Daarom heeft elke apotheek een wachttijd van ongeveer één werkdag. In de praktijk komt het erop neer dat de apotheek op dezelfde dag of de volgende morgen het medicijn paraat heeft.

Paramedische zorg is een alternatieve en specialistischere zorg, waardoor de Treeknorm ook een beetje opgerekt is. 100% van de paramedisch specialisten nodigt de patiënt binnen een week uit voor een eerste kennismaking.

Bij ziekenhuizen kunnen de wachtlijsten behoorlijk oplopen. 80 procent van de ziekenhuizen kan binnen drie weken de patiënt voor het eerst zien. De Treeknorm ligt voor ziekenhuizen op maximaal vier werken.

Bij de Treeknorm geldt: hoe specialistischer, hoe hoger de treeknorm. Bij een diagnose of indicatiestelling ligt de Treeknorm op drie tot vier weken. Poliklinische behandelingen zijn vaak erg gewild, waardoor de wachttijd in 80 procent van de gevallen oploopt tot boven de 3 weken, met een maximum van vier weken.

Klinische behandelingen zijn het populairst. Maar liefst tachtig procent van de klinische behandelingen worden niet binnen vijf weken uitgevoerd. Dat is nog wel binnen de Treeknorm: de wachttijd voor klinische behandelingen bedragen meestal 7 weken.

Wachttijd
In veel gevallen slagen ziekenhuizen er niet in om de Treeknorm te halen, doordat de wachttijden in voornamelijk universitaire ziekenhuizen behoorlijk op kunnen lopen. In principe wordt de wachttijd door drie factoren veroorzaakt: de hoeveelheid zorgcapaciteit, het aantal processtappen in het aanmeldingstraject en de manier waarop de planning gemaakt wordt.

De belangrijkste factor waardoor lange wachttijden veroorzaakt worden, is de misplanning in het ziekenhuis zelf.

Wachttijden oplossen
Als patiënt is het moeilijk om onder de wachttijden uit te komen. Er is een mogelijkheid om naar een andere zorgaanbieder te gaan, als die tenminste niet te ver weg ligt. Voor de zorgaanbieder zelf geldt dat de aanbieder zijn capaciteitsproblemen op moet lossen, en onnodige stappen in het aanmeldingen proces moet vermijden. Door minder stappen in het aanmeldingsproces te vereisen, kan de wachttijd teruggedrongen worden.

Hoe kies ik de juiste zorgaanbieder?
Bij de meeste zorgaanbieders is het mogelijk om de wachttijd op te vragen. Soms staat de wachttijd per afdeling al weergegeven op de website van de zorgaanbieder. Dat is bijvoorbeeld bij de meeste ziekenhuizen al het geval. Als dit niet het geval is, kan de verzekerde altijd een belletje plegen naar de gewenste zorgaanbieder.

Bekijk indien u een naturapolis heeft, eens welke andere zorgaanbieders gecontracteerd zijn door de zorgverzekeraar. Er zijn geen andere factoren die de wachttijd kunnen verkleinen.

Vorige artikel:

Volgende artikel: