TIP: Zo voorkomt u over- en onderverzekering in 2015

Voor 2015 staan nogal wat veranderingen op stapel. Zo komen er bijvoorbeeld een flink aantal vergoedingen bij vanuit het basispakket. Voor die vergoedingen zou u zich dus in principe niet nog eens aanvallend hoeven te verzekeren. Vergelijken-zorgverzekering.net heeft een aantal veranderingen op een rijtje gezet.

De AWBZ
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) kent een paar vergoedingen die straks niet meer onder die wet valt, maar onder de Zorgverzekeringswet. Die nieuwe Zorgverzekeringswet gaat in vanaf 1 januari 2015. Daardoor krijgen verzekerden met een zintuigelijke handicap een extra vergoeding.

Onder een zintuiglijke handicap verstaan we onder anderen blindheid en doofheid. Maar ook wie thuis verpleging of verzorging nodig heeft, kan in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de basisverzekering. Datzelfde geldt ook voor het verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Daar zou de verzekerde zich in principe niet nog eens aanvullend voor hoeven te verzekeren.

Jeugdwet
Belangrijk om te weten is dat psychische hulp voor kinderen per 2015 uit het basispakket verdwijnt. Vanaf 1 januari krijgen de gemeentes namelijk de verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp. Dat is geregeld in de nieuwe ‘Jeugdwet’, die vanaf 2015 geldt. Daardoor vergoeden zorgverzekeraars bijvoorbeeld de diagnose en behandeling van dyslexie niet meer.

Het is mogelijk om een aanvullende zorgverzekering voor psychologische hulp af te sluiten. In dat geval vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van het onderzoek. Belangrijk om te weten, is dat daarvoor wel een verwijzing van de huisarts nodig is. Het valt aan te raden eerst informatie in te winnen bij de gemeente. Aangezien deze straks verantwoordelijk is, is zij ook verplicht de burger te informeren over de vergoedingen.

Reiskostenvergoeding voor orgaandonoren
Bent u orgaandonor? Dan heeft u vanaf 2015 recht op reiskostenvergoeding. Eerder kregen donoren die vergoeding van de zorgverzekeraar van de ontvanger van het orgaan. Dat verandert straks. U krijgt namelijk een vergoeding van de eigen zorgverzekeraar. Donoren konden daar al geen aanvullende zorgverzekering voor afsluiten en dat blijft ook zo in 2015.

Vergoeding voor NIPT
Wie een Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) moet laten doen, krijgt daar een vergoeding voor. De test kan chromosoomafwijkingen tijdens de zwangerschap opsporen. Niet iedereen krijgt direct een vergoeding vanuit de basiszorg: de voorwaarde is dat de verzekerde een medische indicatie heeft. Een combinatietest geldt ook, als de uitslag positief was. Het kan verstandig zijn het zekere voor het onzekere te nemen en zich aanvullend te verzekeren, omdat deze verzekering maar zeer tijdelijk is.

Revalidatie

Wie moet verblijven in een verpleeghuis na operatie, krijgt voortaan een vergoeding vanuit de basisverzekering. Dat geldt overigens alleen als de verzekerde het verblijf binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis aanvraagt. Daarvoor hoeft u dus geen aanvullende verzekering af te sluiten.

Vergoedingen voor behandelingen en geneesmiddelen

Het basispakket vergoedt voortaan 5 nieuwe behandelingen en 2 geneesmiddelen. Daarbij gaat het om onder anderen behandelingen voor chemotherapie, vaccinaties bij huidkanker, een nieuwe manier van behandelen bij huidkanker, vettransplantaties bij reconstructie van een nieuwe borst na borstamputatie en de PTED-behandeling bij een hernia.

De nieuwe medicijnen die de basiszorg voortaan ook vergoedt zijn Fampyra en Benlysta. Artsen schrijven Fampyra voor om patiënten met MS beter te kunnen behandelen. Benlysta is voor patiënten met SLE (Ook wel lupus genoemd).

Vorige artikel:

Volgende artikel: