WMO

Wat is de nieuwe Wet langdurige zorg?

december 3, 2014

Op 2 december 2014 ging de Senaat akkoord met de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarmee komt een eind aan de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz gaat op 1 januari 2015 in. Wat verandert er daarmee voor verzekerden? En wat houdt de nieuwe wet eigenlijk in? Ik had recht op de AWBZ, wat nu? […]

Lees het hele artikel →

Senaat stemt in met veranderingen in zorg

december 2, 2014

De Eerste Kamer stemt in met veranderingen in de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten. De Senaat stemde vandaag in met de Wet langdurige zorg (Wlz). Die wet garandeert zorg voor mensen die dat 24 uur per dag nodig hebben.  Het uitgangspunt van de Wlz is dat de hulp niet per se in een instelling […]

Lees het hele artikel →

Gemeenten verzekeren chronisch zieken collectief

Wie een chronische ziekte of beperking heeft, moet vaak veel extra kosten maken. Daarbij valt te denken aan de kosten van zorg, vervoer, hulpmiddelen en medicijnen. En dat maakt het leven van een chronische patiënt een stuk duurder dan van een gezond mens. Veel verzekerden komen daardoor in de financiële problemen. Zorg is immers niet […]

Lees het hele artikel →

Zorgkosten terugvragen van de Belastingdienst

Iedere Nederlander betaalt belasting. Met het motto ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’ is de Belastingdienst de minst geliefde instantie van Nederland. Maar toch is de dienst belangrijk voor verzekerden met veel zorgkosten. Soms is het namelijk mogelijk om bepaalde zorgkosten terug te vragen. Wat kan ik terugvragen? De Belastingdienst stelt wel een […]

Lees het hele artikel →

De AWBZ verandert: wie zorgt er voor ons?

november 5, 2014

Het is de verzekerde vast niet ontgaan: per 1 januari 2015 verandert de zorg in Nederland. Jarenlang werd de zorg voor verstandelijk gehandicapten en chronisch zieken geregeld via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Maar aan die wet komt per 1 januari een einde.  De gemeenten in Nederland en de zorgverzekeraars gaan taken overnemen die […]

Lees het hele artikel →

PGB en de zorgverzekering

april 2, 2014

PGB en de zorgverzekering Vanaf 1 januari 2015 is het persoonsgebonden budget gewoon weer opgenomen binnen het basispakket van de zorgverzekering. Maar wat is een persoonsgebonden budget eigenlijk? Er zijn zelfs meerdere persoonsgebonden budgeten: het pgb-AWBZ en het pgb-Wmo. In principe komt iemand maar voor één pgb in aanmerking, afhankelijk van de persoonlijke situatie. In […]

Lees het hele artikel →

VNG stemt niet in met nieuwe WMO

januari 17, 2014

De Vereniging Nederlandse Gemeenten stemt niet in met de plannen voor een nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO. Dat bleek na een ledenraadpleging van de VNG onder haar leden. Daarmee komt een bezuiniging van anderhalf miljard euro in gevaar. Dat de VNG nu tegenstemt, is een flinke tegenslag voor Staatssecretaris van Volksgezondheid, Martin van Rijn. […]

Lees het hele artikel →