Martin van Rijn

Senaat stemt in met veranderingen in zorg

december 2, 2014

De Eerste Kamer stemt in met veranderingen in de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten. De Senaat stemde vandaag in met de Wet langdurige zorg (Wlz). Die wet garandeert zorg voor mensen die dat 24 uur per dag nodig hebben.  Het uitgangspunt van de Wlz is dat de hulp niet per se in een instelling […]

Lees het hele artikel →

Gemeenten komen in problemen met overheveling zorg

maart 28, 2014

Gemeenten die nu al financiële problemen hebben, krijgt het vanaf volgend jaar nog moeilijker om alle zorgkosten in de gemeente te kunnen betalen. Vanaf 1 januari 2015 wordt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar zorgverzekeraars via de Zorgverzekeringswet en naar de gemeenten. Gemeenten worden daarmee verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de jeugdzorg en de ouderenzorg, […]

Lees het hele artikel →

Wijkverpleging keert terug in basispakket

maart 14, 2014

De vergoeding voor de wijkverpleging wordt vanaf 1 januari 2015 weer opgenomen in het basispakket. Eerder zat wijkverpleging ook al in het basispakket, maar verdween even later weer uit het pakket in verband met bezuinigingen. De toevoeging van de wijkverpleging aan het basispakket is een gevolg van het overhevelen van de langdurige zorg uit de […]

Lees het hele artikel →

VNG stemt niet in met nieuwe WMO

januari 17, 2014

De Vereniging Nederlandse Gemeenten stemt niet in met de plannen voor een nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO. Dat bleek na een ledenraadpleging van de VNG onder haar leden. Daarmee komt een bezuiniging van anderhalf miljard euro in gevaar. Dat de VNG nu tegenstemt, is een flinke tegenslag voor Staatssecretaris van Volksgezondheid, Martin van Rijn. […]

Lees het hele artikel →