Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Senaat stemt in met veranderingen in zorg

december 2, 2014

De Eerste Kamer stemt in met veranderingen in de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten. De Senaat stemde vandaag in met de Wet langdurige zorg (Wlz). Die wet garandeert zorg voor mensen die dat 24 uur per dag nodig hebben.  Het uitgangspunt van de Wlz is dat de hulp niet per se in een instelling […]

Lees het hele artikel →

AWBZ op school verandert

november 11, 2014

We hebben er al vaker over geschreven: vanaf 1 januari 2015 verandert de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in verschillende andere wetten. Deze verandering zal een groot effect hebben op kinderen die nu zorg via de AWBZ op school ontvangen. Zo gaat het om kinderen die een rugzakje hebben, of kinderen die extra hulp krijgen […]

Lees het hele artikel →

De AWBZ verandert: wie zorgt er voor ons?

november 5, 2014

Het is de verzekerde vast niet ontgaan: per 1 januari 2015 verandert de zorg in Nederland. Jarenlang werd de zorg voor verstandelijk gehandicapten en chronisch zieken geregeld via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Maar aan die wet komt per 1 januari een einde.  De gemeenten in Nederland en de zorgverzekeraars gaan taken overnemen die […]

Lees het hele artikel →

Aanvullende zorgverzekering: wat verandert er?

oktober 31, 2014

Ieder jaar verandert de samenstelling van het basispakket van de zorgverzekering. De overheid beslist dan voor welke zorg iedere Nederlander verzekerd is. Het wijzigen van de basisverzekeringen heeft ook gevolgen voor de dekkingen van de aanvullende zorgverzekering, ondanks dat zorgverzekeraars – in tegenstelling tot bij een basisverzekering – zelf mogen beslissen wat zij wel of […]

Lees het hele artikel →

Wijzigingen basispakket 2015

Ieder jaar past het ministerie van Volksgezondheid de basisverzekering aan. Bij iedere Nederlandse zorgverzekeraar is de inhoud van de basisverzekering precies hetzelfde. Het enige wat verschilt is de prijs, want die wordt wel vastgesteld door de zorgverzekeraar zelf. Per 1 januari 2015 gaan er weer een aantal dingen veranderen. Zo wordt de Algemene Wet Bijzondere […]

Lees het hele artikel →

PGB en de zorgverzekering

april 2, 2014

PGB en de zorgverzekering Vanaf 1 januari 2015 is het persoonsgebonden budget gewoon weer opgenomen binnen het basispakket van de zorgverzekering. Maar wat is een persoonsgebonden budget eigenlijk? Er zijn zelfs meerdere persoonsgebonden budgeten: het pgb-AWBZ en het pgb-Wmo. In principe komt iemand maar voor één pgb in aanmerking, afhankelijk van de persoonlijke situatie. In […]

Lees het hele artikel →

Gemeenten komen in problemen met overheveling zorg

maart 28, 2014

Gemeenten die nu al financiële problemen hebben, krijgt het vanaf volgend jaar nog moeilijker om alle zorgkosten in de gemeente te kunnen betalen. Vanaf 1 januari 2015 wordt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar zorgverzekeraars via de Zorgverzekeringswet en naar de gemeenten. Gemeenten worden daarmee verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de jeugdzorg en de ouderenzorg, […]

Lees het hele artikel →

Wijkverpleging keert terug in basispakket

maart 14, 2014

De vergoeding voor de wijkverpleging wordt vanaf 1 januari 2015 weer opgenomen in het basispakket. Eerder zat wijkverpleging ook al in het basispakket, maar verdween even later weer uit het pakket in verband met bezuinigingen. De toevoeging van de wijkverpleging aan het basispakket is een gevolg van het overhevelen van de langdurige zorg uit de […]

Lees het hele artikel →

De Nederlandse Zorgautoriteit

april 11, 2013

‘De Nederlandse Zorgautoriteit’. Dat klinkt wat autoritair, maar daarmee weten we nog niet wat de instantie doet. In Nederland worden de zorgkosten steeds hoger, doordat we in Nederland steeds meer te maken krijgen met vergrijzing. Daardoor wordt de zorg duur, en dreigt het zelfs onbetaalbaar te worden. Ook in de toekomst moet de zorg in […]

Lees het hele artikel →