Tandheelkundige zorg en het basispakket

Tandheelkundige zorg en het basispakket
Sommige mondzorg en behandelingen aan het gebit worden niet vergoed vanuit het basispakket in de zorgverzekering. Hoewel voor veel behandelingen met het gebit en de mondzorg een aparte tandverzekering moet worden afgesloten, is er weldegelijk een dekking voor kunstgebitten en andere protheses binnen de basisverzekering.
Allerlei overige dekkingen betreft tandverzekeringen kunnen per zorgverzekeraar behoorlijk wisselen, doordat het hier een aanvullende zorgverzekering betreft. Wat dekt de zorgverzekeraar eigenlijk binnen het basispakket?

Volledige prothese
In het basispakket van de zorgverzekering is een dekking opgenomen voor kunstgebitten en overige protheses De volledige prothese wordt in ieder geval vergoed vanuit de basisverzekering. In 2013 wordt een kunstgebit tot 75 procent vergoed door de zorgverzekeraar. De overige 25 procent moet de verzekerde zelf betalen als eigen bijdrage.

Een deel van deze eigen bijdrage is terug te krijgen via een aanvullende zorgverzekering. Wie eenmaal een kunstgebit of prothese heeft, kan aanspraak maken op reparatie als deze stuk gaat. Ook deze reparaties worden vanuit de zorgverzekeraar gewoon vergoed.

Voor de dekking van volledige protheses binnen het basispakket, moet de verzekerde ten minste achttien jaar zijn.

Kunstgebitten op implantaten
Voor kunstgebitten op implantaten geldt een afwijkende dekking in vergelijking met de volledige prothese. Voor de volledige prothese geldt een maximumdekking van 75 procent. Kunstgebitten op implantaten worden door de zorgverzekeraar vanuit het basisverzekering volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Er geldt echter wel een wettelijke eigen bijdrage op kunstgebitten op implantaten. Deze eigen bijdrage bedraagt 125 euro per kaak, en mag niet worden afgetrokken van het wettelijk eigen risico bedrag.

Bovendien moeten verzekerden bij de meeste zorgverzekeraars eerst toestemming vragen of zij aanspraak mogen maken op deze behandeling.

Gaatjes bij kinderen
Voor kinderen geldt met betrekking tot het gebit een andere dekking dan bij volwassenen vanaf achttien jaar. Bij kinderen kan er in een jaar tijd veel met het gebit gebeuren. Kinderen wisselen nog tanden en kiezen. Bovendien hebben zij nog niet zoveel poetservaring als de ouders, waardoor het kan zijn dat niet alle plekken in het gebit even goed gepoetst worden.

Dat vergroot de kans op gaatjes en tandsteen. Daarom worden deze tandheelkundige behandelingen voor kinderen onder de achttien jaar gewoon vergoed door de zorgverzekeraar. Deze behandelingen worden voor kinderen onder de achttien jaar gedekt in de basisverzekering. Kinderen onder de achttien jaar zijn gratis meeverzekerd via de zorgpolis van de ouders.

Volwassenen en gaatjes
Er geldt voor volwassenen vanaf achttien jaar geen dekking meer in de basisverzekering voor het vullen van gaatjes. De declaratie wordt in vrijwel alle gevallen meegegeven aan de patiënt, of na behandeling thuisgestuurd. Verzekerden die alleen een basispakket vanuit de zorgverzekeraar hebben aangesloten, zullen de kosten voor tandheelkundige zorg volledig zelf moeten betalen.

Wie echter meer aanspraak wil maken op de dekkingen van de zorgverzekering, kan beter een aanvullende tandverzekering nemen. Deze verzekering is beschikbaar vanaf tien euro per maand, met de kleinste dekking.

Aanvullende zorgverzekering
Ook in 2013 kunnen verzekerden een aanvullende zorgverzekering voor tandheelkundige zorg afsluiten. Deze aanvullende tandartsverzekering kan al vanaf 10 euro per maand worden afgesloten. Duurdere tandartsverzekeringen bieden vaak ook een hogere dekking, en een hoger maximaal bedrag.

Welke behandelingen een zorgverzekeraar vanuit een aanvullende zorgverzekering wel of niet vergoedt, is een beslissing van de zorgverzekeraar zelf. Normaal gesproken beslist de minister van Volksgezondheid op basis van adviezen over de dekking van het basispakket. De prijs van een basispakket bepalen zorgverzekeraars wel zelf.

Dat is bij een aanvullende zorgverzekering – en dus ook bij een tandverzekering – anders. Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen tot hoe hoog hun maximumbedrag gaat, en of zij een behandeling volledig of slechts voor een bepaald deel vergoeden.
De maximumbedragen van een tandartsverzekering kunnen oplopen van 100 tot 500 euro.

De beste manier om een aanvullende tandverzekering af te sluiten, is door de verschillende zorgverzekeringen te vergelijken met elkaar. Door alle dekkingen op een rijtje te zetten, kan de verzekerde precies zien waar hij de beste dekking krijgt. Het afsluiten van een aanvullende tandverzekering op basis van alleen de premie en de dekking is niet altijd een goed idee.

Een gebit is persoonlijk, en wie dus amper tandzorg nodig heeft, kan waarschijnlijk al volstaan met de goedkoopste dekking of zelfs alleen de basis zorgverzekering.

Vorige artikel:

Volgende artikel: