Tandartsverzekering: is dat nodig?

De laatste tijd zijn er veel geluiden over of een tandartsverzekering nog wel van deze tijd is. Vooral de patiëntenvereniging NPCF en ixzorg – een bedrijf waarbij je kunt sparen voor je tandverzekering- zijn erg kritisch over de tandverzekering. Zo kan het bijvoorbeeld voordeliger zijn om zelf alle kosten te betalen.

In een paar gevallen kan dat inderdaad voordeliger zijn. Bijvoorbeeld als je eens per jaar naar de tandarts gaat, maar nooit gaatjes of andere gebitsproblemen hebt. Je kunt je afvragen of het dan wel nuttig is een tandartsverzekering af te sluiten. Maar niet alles is te voorkomen, en dus kan het toch zijn dat het beter is wel een tandartsverzekering af te sluiten. Met dit artikel hopen we dat je de knoop over wel of niet eens tandartsverzekering afsluiten kan doorhakken.

Geen verzekering
Een tandartsverzekering is een aanvullende zorgverzekering, en dus is het niet verplicht deze af te sluiten. Het kan wel van pas komen als je regelmatig problemen met je gebit hebt. Maar wat nou als je eigenlijk nooit problemen met je gebit hebt? En alleen eens of twee keer per jaar naar de tandarts gaat voor een periodieke controle?

Dan kan het zijn dat het goedkoper is het bezoek aan de tandarts zelf te betalen. In dat geval kun je zelf een spaarpotje aanleggen om zo de rekening van de tandarts te kunnen bepalen. Dit kan tot een besparing leiden als de rekening van de tandarts lager is dan de te betalen jaarpremie voor een tandartsverzekering.

Het nadeel van het niet afsluiten van een tandartsverzekering, is dat je geen verzekering hebt als er onverhoopt toch iets gebeurt. Bijvoorbeeld als je een tandziekte ontwikkelt, medicijnen krijgt die het gebit aantast, of een ongeluk krijgt. Ook in dat geval is de tandartsrekening volledig voor de patiënt, die geen aanspraak kan maken op de verzekeraar.

Wel een tandartsverzekering
Daarom kan het raadzaam zijn toch wel een tandartsverzekering af te sluiten. De tandartsverzekering zit voor iedereen jonger dan 18 jaar standaard in het basispakket van de ouders. Daarna moet de verzekeringsplichtige zelf een tandartsverzekering afsluiten. Maar het is niet verplicht dit te doen, want de tandartsverzekering is geen verplichte verzekering.

Het afsluiten van een tandartsverzekering kent wel voordelen. Zo betaalt de verzekeraar voor de periodieke bezoeken aan de tandarts, bijvoorbeeld voor controles. En ook als er een ongeluk gebeurt, kan de verzekerde gewoon aanspraak maken op de zorgverzekeraar.

Wel is het goed te onthouden dat de verzekeraar niet onbeperkt behandelingen vergoed. Zo wordt een kunstgebit vaak maar voor 75 procent vergoed. De andere 25 procent is voor rekening van de patiënt. Dit wordt een eigen bijdrage genoemd, en valt dus niet onder het wettelijk verplichte eigen risico. De bijdrage telt in ieder geval niet mee, omdat het hier gaat om een aanvullende zorgverzekering.

Een aanvullende zorgverzekering kan ervoor zorgen dat de gemaakte kosten vergoed worden. In ruil daarvoor betaalt de verzekerde een maandelijkse premie bovenop de basisverzekering.

De keuze
Nu alle voor- en nadelen van het kiezen van een tandartsverzekering besproken zijn, is het tijd een keuze te maken. Wie amper zorgkosten maakt – gemiddeld kost een bezoekje aan de tandarts ongeveer 60 tot 100 euro – kan het beste de behandeling uit eigen zak betalen. Een tandartsverzekering van 10 euro per maand (120 euro op jaarbasis) zou immers geen enkele besparing opleveren. Als de kosten wel boven de 150 euro uitkomen, dan kan het interessant zijn een verzekering af te sluiten.

Bij het kiezen voor een aanvullende verzekering is het belangrijk eerst te kijken naar de dekking die je krijgt voor de betaalde premie. De pakketten kunnen sterk verschillen, dus is het nodig de zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken. Bereken ook van tevoren hoeveel tandartskosten je per jaar denkt nodig te hebben. Als je deze informatie hebt, kun je kijken naar de juiste zorgverzekeraar. Kijk ook naar de uitkeringslimieten, de vergoedingen van orthodontie en of de verzekeraar transparant is over de voorwaarden.

Vorige artikel:

Volgende artikel: