Studeren of werken in het buitenland: hoe zit het met de zorgverzekering?

Wie gaat wonen, werken of studeren in het buitenland, moet goed opletten met de zorgverzekering. Of de verzekerde een zorgverzekering in Nederland of in het buitenland moet afsluiten, hangt namelijk sterk af van de persoonlijke situatie.

Tijdelijk naar het buitenland
Gaat u slechts tijdelijk naar het buitenland om daar te wonen of te werken? Dan heeft dat gevolgen voor de zorgverzekering. Het hangt alleen wel af van hoe lang de verzekerde daar blijft, en om welk land het gaat. Overigens zijn er uitzonderingen voor onder anderen gedetacheerden, diplomaten en ambtenaren.

Korter dan een jaar naar het buitenland? Dan blijft de verzekerde in Nederland verzekerd voor de ziektekosten. Maar wie langer naar het buitenland gaat, moet contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Studeren in het buitenland
Wie wil studeren in het buitenland, hoeft zich niet druk te maken over de zorgverzekering. Tenminste, als de verzekerde onder de 30 jaar is en niet gaat werken en geen betaalde stage heeft. De Nederlandse zorgverzekering blijft dan gewoon geldig.

Maar voor werk of een betaalde stage gelden wel andere regels. Over hoe dat precies zit, kan de verzekerde het best contact opnemen met de Sociale verzekeringsbank. Bovendien speelt ook het land van bestemming een grote rol. Studenten in een EU/EER-land of Zwitserland kunnen bijvoorbeeld een EHIC aanvragen. Dat is een pas waarmee de verzekerde recht heeft op medische zorg in het land waar hij of zij studeert. Daarbij is het wel goed om te vermelden dat de vergoedingen van het buitenland gelden.

Studeren in een niet-verdragsland? Dan houdt de verzekerde gewoon de recht op zorg volgens de voorwaarden van de Nederlandse zorgverzekering. In sommige situaties zal de verzekerde de Nederlandse zorgverzekering moeten opzeggen. Denk er dan om dat dan ook het recht op zorgtoeslag vervalt. Bij twijfel is het altijd goed om contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

Werken in het buitenland
Woont u in Nederland, maar wilt u werken in het buitenland? Dan vervalt de Nederlandse zorgverzekering. U moet zich dan verzekeren in het land waar u werkt. Neemt u ook gezinsleden mee, dan kunt u die vaak ook meeverzekeren. Het is ook handig om aan een werkvisum te denken. Dat heeft niets met de zorgverzekering te maken, maar het is iets wat veel mensen vergeten. Zonder werkvisum mogen Nederlanders in veel niet-EU-landen niet werken.

Buitenlands, maar werken in Nederland
Wie in het buitenland woont, maar in Nederland werkt, moet ook een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Gezinsleden kunnen geen eigen zorgverzekering afsluiten in Nederland. In veel gevallen kunt u de gezinsleden overigens wel meeverzekeren, maar dat hangt af van het land waar u woont.

De VN en de NAVO
Als u werkt voor een zogenaamde volkenrechtelijke organisatie (denk aan de VN of de NAVO), dan hoeft u vaak geen zorgverzekering meer af te sluiten. Deze organisaties bieden namelijk hun eigen verzekeringen aan. Maar let op: als u naast het werk voor de NAVO of de VN ook ander werk in Nederland heeft, moet u wel een zorgverzekering afsluiten.

Vorige artikel:

Volgende artikel: