Studenten kunnen financiële hulp goed gebruiken

Vanaf het studiejaar 2015-2016 ontvangen studenten geen basisbeurs meer van de overheid. Er is een lening voor in de plaats gekomen. Deze beslissing is door het kabinet gemaakt, omdat ze dit geld willen investeren in het hoger onderwijs. Ze hebben er belang bij dat de kwaliteit wordt verhoogd. Met de zorgverzekering van Studenten Goed Verzekerd worden studenten financieel geholpen. Studenten hebben door het verliezen van de basisbeurs minder te besteden en de LSVb wil met Studenten Goed Verzekerd de studenten tegemoetkomen, samen met de ISO.

Collectiviteitskorting bij Studenten Goed Verzekerd
De basisverzekering van Studenten Goed Verzekerd met een premie van € 68,76 en een aanvullend pakket vanaf € 5,50, is de goedkoopste zorgverzekering. Studenten komen niet in aanmerking voor een collectiviteitskorting bij een werkgever, omdat zij vaak fulltime student zijn. Met dit in het achterhoofd is er een zorgcollectiviteit opgezet voor studenten om op deze manier een zorgverzekering af te sluiten tegen een lage premie per maand.

Minder verhuizingen naar universiteitssteden
Afgelopen vrijdag liet het CBS opvallende statistieken zien van het aantal verhuisde personen naar andere gemeente in de periode van juli tot en met oktober. Het aantal verhuizingen binnen de leeftijdsklasse van 17 tot 22 jaar is met ruim 15 procent gedaald in vergelijking met 2014. Veel eerstejaars studenten starten hun opleiding in deze leeftijdsklasse. Het is daarom opvallend dat juist in deze klasse het aantal verhuizingen is gedaald, omdat de studiebeurs voor studenten vanaf het studiejaar 2015-2016 niet meer van toepassing is.

Definitief aantal afsluitingen
In 2016 zullen het aantal definitieve afsluitingen bij de zorgverzekering van Studenten Goed Verzekerd bekend worden gemaakt. Studenten Goed Verzekerd is benieuwd naar deze resultaten. Want hoeveel invloed gaat de afschaffing van de basisbeurs nu op het aantal definitieve aansluitingen hebben. En zullen het meer eerstejaars studenten zijn die zich aansluiten bij Studenten Goed Verzekerd, omdat dit ook de grootste groep was die thuis is blijven wonen?

Vorige artikel:

Volgende artikel: