Stoppen met roken in 2015

Het nieuwe jaar komt er weer aan. Bij een nieuw jaar horen ook goede wensen. Daarom is het goed mogelijk dat u in het nieuwe jaar wilt stoppen met roken. De overheid is van mening dat mensen goed moeten kunnen leven, en wil daarom een handje helpen om het goede voornemen waar te maken. Dat kan door gezondheidscursussen aan te bieden, waarin het voorkomen dat mensen gaan roken centraal staat. 

Wie wil stoppen met roken, kan kijken naar verschillende manieren om dat te doen. In de basisverzekering is een stoppen-met-rokenprogramma terug te vinden. Iedereen die wil stoppen met roken, kan aansluiting vinden bij dit programma. Dat klinkt aantrekkelijk, maar wat vergoedt het stoppen-met-rokenprogramma in de basisverzekering eigenlijk?

Huisarts
Ten eerste is de huisarts altijd de eerste specialist om hulp te vragen bij stoppen met roken. Om mee te kunnen doen aan het stoppen-met-roken-programma geeft de huisarts korte adviezen en toestemming. De huisarts bespreekt met de verzekerde welke hulp er nodig is. Vervolgens maakt de huisarts samen met een andere, gespecialiseerde hulpverlener een plan om te stoppen met roken. Dit plan wordt dus op maat en persoonlijk gemaakt.

Daarna kan de stopper naar een behandeling door een gekwalificeerde behandelaar. Dat hoeft niet per se iemand van buitenaf te zijn: soms biedt de huisarts zelf een groepsbehandeling om zo te verslaving te stoppen. Als de huisarts niet zelf zo’n cursus aanbiedt, dan kan hij de patiënt doorverwijzen naar een andere huisarts.

Mocht het nodig zijn, dan kan de huisarts ook helpen met nicotine vervangende middelen zoals nicotinepleisters. Dergelijke middelen worden vergoed door de basisverzekering vanuit het stoppen-met-rokenprogramma. Niet voor iedereen werken deze middelen even goed, soms is er iets sterkers nodig. Er bestaat medicatie om te stoppen met roken. Daarvoor kan de verzekerde ook in aanmerking komen.

Voor het bezoek aan de huisarts geldt geen eigen risico. Bij het stoppen-met-rokenprogramma moet de verzekerde wel eigen risico betalen bij behandelingen vanuit het stoppen-met-roken-programma. Als de huisarts de enige behandelaar is, dan betaalt de verzekerde geen eigen risico. Dit valt immers weer onder de huisartsenzorg.

Medicijnen
We schreven er hierboven al over: niet voor iedereen werkt een nicotinepleister of kauwgum. Als blijkt dat alleen adviezen en een gedragscursus niet werken, kan de huisarts overgaan om geneesmiddelen op recept voor te schrijven. Er zijn veel geneesmiddelen die kunnen helpen bij het stoppen met roken. Er zijn in ieder geval zelfzorgmedicijnen zoals pleisters en tabletten. Daardoor krijgt de patiënt minder ontwenningsverschijnselen.

Mocht dat niet helpen, dan kan de huisarts ook professionele medicijnen voorschrijven zoals Varenicline. Dit medicijn zorgt ervoor dat de hersenen minder verlangen naar nicotine. De drang naar een sigaret kan ook onderdrukt worden, door het gebruik van Bupropion, die de ontwenningsverschijnselen onderdrukken.

Let wel: deze medicijnen worden alleen vergoed als de arts of behandeling dat nodig vindt. Deze middelen moeten aangevraagd worden onder het stoppen-met-rokenprogramma. Vraag hiervoor om toestemming van de zorgverzekeraar. Bovendien geldt voor deze medicijnen dat het wettelijk verplichte eigen risico van toepassing eerst. De patiënt moet volgend jaar de eerste 375 euro dus zelf betalen.

Instelling
Mensen die meer hulp nodig hebben kunnen ook naar een kliniek of instelling. Hiervoor moet de verzekerde een verwijzing hebben. De kosten binnen de kliniek worden alleen vergoed binnen het stoppen-met-roken-programma. Bovendien kost de behandeling het verplichte eigen risico. Bij naturapolissen en bij budgetpolissen kan het zijn dat een kliniek geen contract heeft met de zorgverzekeraar. In dat geval wordt er minder vergoed, bijvoorbeeld maar 75 procent van de behandeling.

Cursussen
Er zijn ook vanuit de aanvullende zorgverzekeringen nog een aantal opties. De meeste opties voor het stoppen met roken bestaan bij de aanvullende zorgverzekering vooral uit gezondheidscursussen. Maar de verzekeraar mag zelf weten welke cursus vergoed wordt bij een aanvullende zorgverzekering. Neem hiervoor contact op met de zorgverzekeraar of kijk in de polisvoorwaarden.

Vorige artikel:

Volgende artikel: