Stoppen met roken

In 2013 wordt stoppen met roken weer vergoed vanuit de basisverzekering. Dit houdt in dat de verzekerde op kosten van de zorgverzekeraar kan proberen te stoppen met roken. In ieder geval vergoed wordt het raadplegen van een erkend specialist. Voorgaande jaren wisselde de dekking van de basis zorgverzekering met betrekking tot het stoppen-met-roken-programma nogal. Zo waren er bezwaren vanuit de hoek van niet-rokers, die vonden dat zij onterecht meebetaalden aan een ongezonde verslaving. Daarnaast was het College voor Zorgverzekeringen nog niet overtuigd dat het programma ook daadwerkelijk zijn vruchten afwierp. Er was sprake van kwakzalverij. Om deze reden zijn de eisen behoorlijk aangescherpt.

Strengere eisen
Door de eisen voor de dekking voor stoppen met roken in het basispakket aan te scherpen, keerde de dekking vanaf 1 januari 2013 weer terug. Stoppen met roken wordt gezien als een ‘zelfstandige prestatie’, en om deze reden weer vergoed vanuit het basispakket. Bij de dekking van de kosten voor het stoppen met roken gelden een aantal voorwaarden.

Ten eerste moet het gedrag op langere termijn veranderd worden. Dit houdt in dat de verzekerde een specialist moet inschakelen om het gedrag te veranderen. Dit kan bijvoorbeeld middels een doorverwijzing van de huisarts. Wanneer een specialist om de hoek komt kijken, worden ook hulpmiddelen die het stoppen met roken kunnen vergemakkelijken vergoed.

Vergoeding
Zo worden ook nicotine vervangende middelen meestal vergoed. Het betreft daarbij de bekende kauwgom, pleisters en (zuig)tabletten. Altijd vergoed worden receptgeneesmiddelen, die worden voorgeschreven door de huisarts. Het gaat daarbij om nortitryptiline, bupropion en varenicline, die de lust naar nicotine sterk verminderen. Echter wordt als gevolg van de strengere regels farmacotherapie niet meer vergoed, zonder dat daarbij gedragsmatige ondersteuning bij komt kijken.

In principe is stoppen met roken alleen vergoed via één zorgaanbieder. Deze zorgaanbieder heeft meestal een contract met de zorgverzekeraar. Op de website van de zorgverzekeraar staat meestal beschreven welke zorgaanbieder een contract heeft met welke zorgverzekeraar. De kosten voor de zorg worden meestal direct gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Aanvraagformulier
Om recht te hebben op een vergoeding voor deelname aan het stoppen-met-roken-programma, werken de meeste zorgverzekeraars met een speciaal aanvraagformulier. Farmacotherapeutische zorg wordt in principe niet vergoed zonder dat daarbij een gedragsmatige aanpassing komt kijken. Het is belangrijk dat de roker eerst het aanvraagformulier opstuurt naar de zorgverzekeraar. Deze stuurt het formulier vervolgens door naar de apotheek. Op deze manier brengt de apotheek geen kosten in rekening voor het verkrijgen van medicatie.

Zorgverleners
Er zijn een aantal specialisten goedgekeurd om hulp te kunnen verlenen bij het stoppen met roken. Het gaat daarbij natuurlijk om huisartsen en medisch specialisten. Zorgverleners mogen een intensieve vorm van begeleiding aanbieden bij stoppen met roken. Dit houdt in dat de kosten van een persoonlijke coach doorgaans vergoed worden door de zorgverzekeraar. Ook groepstrainingen en cursussen worden net als medicijnen meestal vergoed in de basis verzekering.

Vergoedingen
De vergoedingen voor het stoppen met roken zijn afgesproken met de zorgverzekeraar en de overheid. In het basispakket worden er maar een beperkt aantal behandelingen vergoed. Niet alle medicijnen en hulpverleners worden goedgekeurd door de zorgverzekeraar, als gevolg van strengere regels.

In het verleden bleek dat de dekking voor het stoppen-met-roken-programma niet altijd even lonend was. Zo bleken veel patiënten aan te kloppen bij niet-erkende zorgverleners, waardoor het effect uitbleef. De enige reden voor de overheid om stoppen met roken te promoten, is het terugdringen van de zorgkosten. Om deze reden is de dekking nu gebonden aan strengere regels.

Er zijn daarom toestemmingsvereisten opgesteld, evenals de noodzakelijke verwijzingen. Meestal volstaat een verwijzing van de huisarts. Bekijk de polis en neem contact op met de zorgverzekeraar voordat je aan het stoppen-met-roken-programma begint.

Vorige artikel:

Volgende artikel: