Sterftecijfers ziekenhuizen openbaar, maar niet voor vergelijking

Alle sterftecijfers van Nederlandse ziekenhuizen zijn nu openbaar. Ieder ziekenhuis heeft nu een eigen pagina waarop de sterftecijfers te zien zijn. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Eerder spraken ziekenhuizen al af meer inzicht te geven in de kwaliteit van de zorg.

2009
In 2009 werden de eerste afspraken gemaakt. Ziekenhuizen spraken toen voor het eerst over het inzichtelijker maken van de zorg. Maar dat was niet dwingend genoeg. Daarom verplichtte de NZa alle ziekenhuizen om de sterfte cijfers de publiceren. Dat leverde een hoop problemen op, omdat nog niet alle ziekenhuizen de cijfers op orde hadden.

Onder anderen de Ziekenhuisgroep Twente, het Amphia Ziekenhuis in Oosterhout, Het Diaconessenhuis in Meppel en het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal kregen daarom een ontheffing. Ze kregen uitstel tot 1 oktober. De Nederlandse Zorgautoriteit nam maatregelen en nu staan de cijfers online.

Hospital Standarised Mortality Rate

Met de cijfers kunnen deskundigen nu onder anderen de Hospital Standarised Mortality Rate (HSMR) van een ziekenhuis uitrekenen. Die geeft de verhouding weer tussen het werkelijk aantal patiënten in een ziekenhuis en het verwachte aantal te overlijden patiënten. De kwaliteit valt daarmee af te lezen, maar toch zegt het niet dat het ene ziekenhuis beter is dan het andere.

Dat komt door grote verschillen in het ontslagbeleid van ziekenhuizen en de aantallen patiënten kunnen per groep te klein zijn. Daarnaast zegt het cijfer niets over de ziektetoestand van patiënten.

Vertekend beeld

Het beeld van de cijfers kan wat vertekend zijn. Daarom is het ook geen goed idee om een ziekenhuis te kiezen op basis van alleen de sterfte cijfers. Er zijn veel factoren niet meegenomen in de cijfers. Sommige ziekenhuizen verwijderen bijvoorbeeld patiënten met een grote kans op overlijden door naar een andere instelling. Die ziekenhuizen hebben dan ook een lager sterftecijfer.

Daarentegen kan het ook zijn dat een ziekenhuis een hoger sterftecijfer heeft, doordat het ziekenhuis meer ernstig zieke patiënten opneemt.

Kwaliteit

De sterftecijfers moeten verzekerden een beter beeld geven over de kwaliteit van de behandelingen. Daarom verwacht de Zorgautoriteit ook dat ziekenhuizen nu ook andere indicatoren publiceren die iets zeggen over de kwaliteit van de zorg. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het aantal heropnames na een behandeling, of het aantal ongeplande ligdagen na een operatie.

Vorige artikel:

Volgende artikel: