Steeds meer mensen betalen zorgverzekering niet

Het aantal mensen dat de zorgverzekering niet op tijd betaalt, is het afgelopen jaar toegenomen. Alleen al in de eerste helft van 2014 zijn er bijna 330.000 mensen die hun zorgverzekering niet betalen. Die groep wordt door de zorgverzekeraar aangemerkt als wanbetaler. 

Voornamelijk jongeren zijn vaak te laat met het betalen van de zorgverzekering, of betalen zelfs helemaal niet. Dat blijkt uit de jaarlijkse Verzekerdenmonitor, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Wanbetalers
Vorig jaar waren er over het hele jaar nog 316.000 wanbetalers. Alleen in de eerste helft van 2014 zijn er al meer wanbetalers dan in het hele jaar er voor: 328.500 mensen betaalden in de eerste helft van 2014 hun zorgpremie niet of te laat.

Tienduizenden wanbetalers hebben inmiddels een betalingsregeling met de zorgverzekeraar getroffen en zijn weer bezig de zorgverzekering alsnog te betalen. Zij werken actief om de schulden te voldoen. Maar in de eerste helft van 2014 kwamen er nog eens 74.000 wanbetalers bij, die hun zorgverzekering helemaal niet betalen.

Volgens minister Schippers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal het aantal wanbetalers aan het eind van dit jaar gestegen zijn naar 340.000 wanbetalers. Dat blijkt uit ramingen van het Zorginstituut Nederland. De minister vindt het jammer dat zoveel mensen hun zorgverzekering niet betalen, maar relativeert tegelijkertijd het aantal wanbetalers.

De minister stelt dat het aandeel wanbetalers in totaal zo’n 2,5 procent van alle verzekerden beslaat. Daarmee is het aantal onverzekerden ongeveer even hoog als toen het Ziekenfonds nog bestond.

Jongeren
Opvallend resultaat uit de Verzekerdenmonitor is, is dat vooral jongeren grote problemen hebben met het op tijd betalen van de zorgpremie. Meer dan de helft van de mensen die wanbetaler is, heeft al meer dan twee jaar problemen met het betalen van de zorgverzekering. In totaal heeft 73 procent van de wanbetalers nog een schuld open staan bij de zorgverzekeraar, die opgelopen is tot meer dan 750 euro,

Volgens de monitor is het grootste deel van de groep wanbetalers jonger dan 35 jaar. Daarom wil het ministerie een campagne opstarten die zich richt op wanbetaling onder jongeren. Van de wanbetalers was vorig jaar bijna de helft jonger dan 35 jaar. Mensen boven de 50 jaar hebben relatief gezien de minste problemen met het betalen van de zorgverzekering.

Vorige artikel:

Volgende artikel: