Post image for Stad Holland

Stad Holland

Stad Holland is een kleine, zelfstandige en wat onbekendere Nederlandse zorgverzekeraar. Maar dat wil niet zeggen dat de service bij de zorgverzekeraar niet in orde is. In tegendeel, de zorgverzekeraar zegt over zichzelf slagvaardig, betrokken en servicegericht te zijn.

De zorgverzekeraar is een intermediairverzekeraar. Dat betekent dat verzekeringsadviseurs en tussenpersonen zorgverzekeringen verkopen voor de zorgverzekeraar.

87.000 verzekerden
Maar naast intermediairverzekeraar is Stad Holland vooral een zorgverzekeraar. Daarom komt de zorg voor verzekerden bij de verzekeraar op de eerste plaats. Inmiddels heeft de verzekeraar al zo’n 87.000 verzekerden uit heel Nederland, ondanks dat de verzekeraar klein en zelfstandig is.

Stad Holland belooft een optimale bereikbaarheid. Als de verzekerde de klantenservice nodig heeft, staat er een team klaar om de vragen te beantwoorden. Bovendien betaalt de verzekeraar op een snelle manier de declaraties uit.

Partner van DSW
Bijna ieder jaar is DSW Zorgverzekeraar één van de eerste zorgverzekeringen in Nederland die de zorgpremie bekendmaakt. Daarom heeft Stad Holland een betrouwbare en professionele partner in DSW Zorgverzekeraar gevonden. Door samen te werken zeggen de zorgverzekeraars te streven naar een betere service en dienstverlening in de zorg. Op die manier kan het niveau van de dienstverlening hoog blijven.

Teams
In totaal heeft Stad Holland Zorgverzekeraar twee teams. Eén team is vooral bezig met de belangen en wensen van de verzekerden. Daarbij moet gedacht worden aan afhandeling van de schade, uitbetaling van declaraties en het bijhouden van de polissen.

Daarnaast is er een tweede team actief die de relaties met zorgaanbieders en zorgverleners goedhoudt. Dat team is bezig om de belangen van zorgverleners ten harte te nemen. Op die manier is er een optimaal samenspel tussen enerzijds de wens van de verzekerde, en anderzijds de wens van de zorgverlener.

Basisverzekering en aanvullende zorgverzekering
Stad Holland biedt net als vele andere zorgverzekeraars twee verschillende soorten zorgverzekeringen aan. Ten eerste is er de verplichte basisverzekering. Bij deze verzekering krijgt de verzekerde een restitutiepolis: er is dus een volledig vrije keuze van de zorgverlener. Doordat Stad Holland luistert naar de wensen van zorgverleners, heeft de verzekeraar met bijna alle zorgaanbieders in Nederland een contract afgesloten.

Als ouders besluiten ook een aanvullende zorgverzekering af te sluiten, zijn kinderen gratis meeverzekerd. Door een aanvullende zorgverzekering af te sluiten kunnen verzekerden zich indekken tegen extra kosten in de zorg. Zo komt de verzekerde nooit voor verrassingen te staan.

Vorige artikel:

Volgende artikel: