Spijt van de keuze

Het overkomt jaarlijks veel verzekerden: na lang wikken en wegen besluiten over te stappen naar een andere zorgverzekeraar, om vervolgens toch spijt te hebben van de overstap. Ook als de verzekerde zich goed heeft geïnformeerd in de nieuwe zorgverzekeraar, kan het zijn dat de zorgpolis toch niet past bij de persoonlijke situatie, of dat een andere zorgverzekeraar achteraf toch goedkoper blijkt te zijn.

Wat de reden ook is om spijt te hebben van de zorgverzekeraar, de verzekerde kan het overstappen gewoon annuleren. Wat veel verzekerden niet weten, is dat zij namelijk 14 dagen wettelijke bedenktijd hebben op het overstappen naar een andere zorgverzekering.

Ongedaan maken
Volgens de wet heeft de consument bij een afsluiting op afstand altijd twee weken de tijd om de koop ongedaan te maken. Dat geldt dus ook voor het afsluiten van een zorgverzekering. Die annulering kan zonder opgaaf van reden gedaan worden. Het is dus geen probleem om achteraf toch terug te verlangen naar de oude zorgverzekering. Het is ook niet verplicht een goede reden te hebben om de overstap ongedaan te maken.

De verzekerde kan gewoon bellen naar de klantenservice van de nieuwe zorgverzekeraar en de overstap annuleren. Vervolgens kun je je weer inschrijven bij de oude verzekeraar, of naar een andere aanbieder overstappen.

Het maakt wettelijk gezien niet uit wanneer de verzekerde precies overstapt. Ook als hij net voor het einde van december overstapt, blijven de veertien dagen wettelijke bedenktijd gewoon geldig. Iedereen moet op uiterlijk 1 februari aangesloten zijn bij een de nieuwe zorgverzekeraar, tenzij hij bij de oudere zorgverzekeraar blijft.

Aanvragen
Wie overstapt naar een andere zorgverzekeraar, krijgt tegenwoordig binnen een paar minuten al een bevestiging van de nieuwe zorgverzekeraar. Daarin wordt de nieuwe polis nog eens bevestigd. Tegenwoordig kan een nieuwe zorgverzekering afsluiten gemakkelijk online. Het is dezelfde dag mogelijk om in te loggen in de persoonlijke omgeving van de nieuwe zorgverzekeraar.

Bij het overstappen naar een andere zorgverzekeraar krijgt de verzekerde ook een nieuwe zorgpas toegestuurd. Het is niet mogelijk om onbeperkt over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Wie overstapt naar een andere verzekeraar en pas na de wettelijke afkoeltermijn van veertien dagen spijt krijgt, heeft kortgezegd pech gehad. In dat geval moet de verzekerde weer een jaar wachten om terug te kunnen naar een nieuwe of oudere verzekeraar.

De eerste zorgpremie wordt in januari van 2015 van de rekening afgeschreven, tenzij de polishouder ervoor kiest om de rekening iedere maand zelf over te maken. Aan het begin van de maand wordt de nieuwe polis afgeschreven. Ook het eigen risico en de eigen bijdrage wordt via dit rekeningnummer in rekening gebracht.

Automatisch opzeggen
Daarnaast kan de nieuwe zorgverzekeraar ervoor zorgen dat de oude zorgverzekering automatisch wordt opgezegd. De verzekerde hoeft dus niet zelf meer de oude zorgverzekering op te zeggen. Alle zorgverzekeraars in Nederland werken met elkaar samen via een overstapservice. De automatische opzegging wordt pas doorgevoerd nadat de wettelijke bedenktijd van 14 dagen voorbij is.

Deze automatische opzegging werkt alleen als de verzekerde voor 31 december van dit kalenderjaar overstapt naar een andere zorgverzekering. In principe heeft de verzekerde tot 31 januari van het nieuwe jaar de tijd om een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen, maar dan moet de verzekerde wel aan het eind van het jaar al de zorgverzekering hebben opgezegd.

Overstappen
Online overstappen naar een andere zorgverzekeraar is gemakkelijk online geregeld. De betreffende verzekeraar heeft wel wat persoonsgegevens zoals de naam, het IBAN-nummer en het Burgerservicenummer (BSN-nummer). Daarna is de overstap geregeld en wordt het overstappen naar de verzekeraar en het opzeggen van de oude verzekering automatisch geregeld.

Voor het overstappen is het slim eerst zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken. Vaak maken consumenten de klassieke fout alleen naar de hoogte van de premie te kijken. Kijk ook naar de polisvoorwaarden en beslis of de verzekeraar past bij de persoonlijke wensen. Blijkt dit binnen 14 dagen niet het geval te zijn, dan kun je altijd nog kosteloos en zonder vragen annuleren.

Vorige artikel:

Volgende artikel: