Senaat stemt in met veranderingen in zorg

De Eerste Kamer stemt in met veranderingen in de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten. De Senaat stemde vandaag in met de Wet langdurige zorg (Wlz). Die wet garandeert zorg voor mensen die dat 24 uur per dag nodig hebben. 

Het uitgangspunt van de Wlz is dat de hulp niet per se in een instelling hoeft te worden gegeven. Bovendien krijgen de patiënten zelf ook meer te zeggen over de zorg die zij nodig hebben.

AWBZ
De nieuwe wet moet de oude Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vervangen. Die wet verandert dit jaar naar de Zorgverzekeringwet, de WMO bij gemeenten en de Wet langdurige zorg van de Rijksoverheid. De nieuwe wet is een belangrijke wet voor de hervormingen van het kabinet op het gebied van de zorg in Nederland.

In 2012 maakten nog zo’n 800.000 Nederlanders gebruik van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De Wlz gaat de zorg regelen voor 280.000 mensen die veel zorg nodig hebben in een verzorgings- of verpleeghuis. Daarnaast gaat de Wlz ook zorg garanderen voor mensen die niet in een tehuis wonen.

De VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie en SGP in de Eerste Kamer stemden vandaag in met de nieuwe wet. Een ruime meerderheid in de Senaat nam de Wlz aan.

Sluitsteen
Volgens verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de Wlz de sluitsteen van de hervormingen in de zorg. Dat is het einde van de AWBZ, maar het begin van een nieuw zorgstelsel in Nederland. Van Rijn zegt dat de langdurige zorg in Nederland op deze manier beter geregeld kan worden.

Het kabinet gaat de langdurige zorg hervormen om beter in te kunnen spelen op de wensen van ouderen. Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, omdat zij vaak ophikken tegen het wonen in een tehuis. Daarnaast willen de minister en staatssecretaris de stijgende zorgkosten in Nederland in de hand houden. Daarvoor was een strakke hervorming nodig.

Vanaf januari moeten zorgbehoevenden aankloppen bij de zorgverzekeraar via de Zorgverzekeringswet, de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning, de overheid via de Wet langdurige zorg of de GGZ via de Jeugdwet. Welke aanbieder de patiënt precies moet hebben, is afhankelijk van de situatie van de patiënt zelf. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kan daarover uitsluitsel bieden.

Vorige artikel:

Volgende artikel: