Post image for Salland Verzekeringen

Salland Verzekeringen

Salland is een Nederlandse zorgverzekeraar die zich inzet voor de optimale gezondheid van de verzekerde. Op die manier kunnen verzekerden hun dromen en ambities verwezenlijken en bereiken. Dat doet de zorgverzekeraar door zich sterk te maken voor de gezondheid van de verzekerde.

Daarnaast moet de zorg in Nederland beter en betaalbaarder. En goede zorg moet gewoon in de buurt te vinden zijn, zonder daarvoor lang te hoeven reizen.

Goede zorg in de regio
Salland Zorgverzekeringen maakt zich sterk voor goede zorg in de eigen regio. Het is belangrijk om toegankelijke en betaalbare zorg tot de beschikking te hebben. Daarom heeft de zorgverzekeraar geen winstoogmerk. Een deel van de premie gaat direct weer naar investeringen in goede zorg. Zo investeert de zorgverzekeraar in bijvoorbeeld ziekenhuizen in de buurt, in verpleegcentra in de wijk of in extra zorg in de straat.

De zorgverzekeraar investeert al meer dan 150 jaar in de zorg van de verzekerde. De verzekeraar stimuleert verzekerden een goede gezondheid te krijgen en te houden. Daarom vergoedt de zorgverzekeraar preventie in de aanvullende zorgverzekeringen. Daarnaast is er bijvoorbeeld het Salland Fit! Programma. Binnen dat programma krijgen verzekerden cursussen op het gebied van beweging, voeding en ontspanning.

Onderdeel van Eno
Salland Verzekeringen is een onderdeel van Eno. Dat is een moderne dienstverlener die het – net als Salland Verzekeringen – belangrijk vindt dat de verzekerde kan genieten van een optimale gezondheid. Bij zowel Salland Verzekeringen als bij Eno staat de klant centraal bij het denken en handelen.

Eno is de naam voor de coöperatie Salland, die werd opgericht in 1860. Al ruim 150 jaar is de verzekeraar actief bezig met het verbeteren van de persoonlijke situatie van de verzekerde. Daarom heeft Eno ook de merken HollandZorg en Energiek – de speciale zorgverzekeringen voor vrouwen – als merken in de portefeuille.

Vorige artikel:

Volgende artikel: