Rem op inkomens bestuurders in zorg

Bestuurders in de zorg mogen toch niet meer verdienen dan de zogeheten Balkenendenorm. Dat heeft de rechter in Den Haag besloten. De norm bedraagt ongeveer 185.000 euro.

Kort geding
De Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZ) had een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De Staat wou namelijk een wettelijk maximumsalaris invoeren. De rechter gaf de NVZD afgelopen vrijdag ongelijk.

Wet Normering Topinkomens
De nieuwe wet ‘Wet Normering Topinkomens’ is sinds 1 januari van dit jaar van kracht. In deze wet staat dat functionarissen in de publieke en semipublieke sector niet meer mogen verdienen dan de Balkenendenorm. De NVZD zag een wettelijk maximum niet zitten, omdat de branche zelf al een dergelijk maximum had ingesteld.

Volgens de rechtbank worden zorgbestuurders die meer verdienen dan het nieuwe maximum voldoende terecht gekomen door een overgangsregeling in de wet.

Beloningscode
In 2009 werd de zogeheten ‘Beloningscode’ ingevoerd. De NVZD had liever gezien dat deze beloningscode in de wet verankerd zou worden. De code adviseert bijvoorbeeld over grootte, reikwijdte en media-aandacht van een zorginstelling, maar ook over het salaris van de bestuurder.

Het maximum is  ruim 200.000 euro. De bonussen zijn dan nog niet meegeteld. De Balkenendenorm schrijft dat een salaris niet meer dan 130 procent van een ministerssalaris mag bedragen: ongeveer 230.000 euro. Enkele tientallen zorgbestuurders verdienen fors meer.

Teleurstelling
De bestuurdersvereniging is teleurgesteld in de uitspraak van de rechtbank. “Wat ons op het eerste gezicht opvalt, is dat de rechter aan de wetgever een ruime beoordelingsvrijheid geeft en kennelijk geen ruimte ziet om ons in het gelijk te stellen”, laat een woordvoerder weten aan het ANP. De organisatie gaat nog rond de tafel met haar leden over de kwestie.

Bij de Vakbond, Abvakabo FNV, snapt men de zorgen van de functionarissen niet. Voorzitter Corrie van Brenk benadrukt dat “belastinggeld voor zorg aan zorg moet worden besteed en niet aan buitensporige salarissen van de directeuren”.

Zij noemt het bovendien “te gek voor woorden dat zorgdirecteuren zich drukmaken over hun topsalarissen, terwijl bijvoorbeeld medewerkers in de thuiszorg een kwart van hun salaris moeten inleveren en de kwaliteit van zorg door bezuinigingen hard achteruit gaat.”

Wie niet de Balkenendenorm verdiend, doet er goed aan om zorgverzekeringen te vergelijken. De verzekerde krijgt dan een goed beeld van de voordeligste zorgverzekeraars met de beste mogelijkheden.

Vorige artikel:

Volgende artikel: