PVV opent meldpunt fraude in zorg

De PVV wil af van te hoge declaraties, behandelingen voor niet-bestaande patiënten en fraude met het persoonsgebonden budget (pgb). Daarom heeft de politieke partij een meldpunt geopend.

Internetloket
Volgens Tweede Kamerlid Reinette Klever wordt er jaarlijks voor gemiddeld vijf miljard euro in de Nederlandse zorg gefraudeerd. Verzekerden die vermoedens van fraude hebben kunnen bij het internetloket, fraudeloketzorg.nl, hun vermoedens kwijt.

Klever becijfert tegen de Volkskrant: “Als we dit geld kunnen terughalen, zou bijvoorbeeld de zorgpremie bijna kunnen halveren.” Eerder drong Klever al aan op een meldplicht bij vermoede van fraude.

De PVV benadrukt geen zorg af te willen pakken, maar alleen fraude te willen aanpakken. “Er wordt gefraudeerd. Geld dat voor zorg is bedoeld, belandt nu in iemands zakken”, zegt Klever.

Actiever controleren
Volgens Klever moet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een actiever beleid gaan voeren op zorgfraude. De autoriteit zou actiever moeten controleren en boetes uitdelen als de administratie niet in orde is. Volgens Klever zijn er veel signalen van zorgfraude, maar doet de toezichthouder er te weinig mee.

Reinette Klever wil graag alle fraude, van klein tot groot, aanpakken. Vooral nu ‘oorsmeergate’ groot nieuws is. “Er is nu een verkeerde prikkel: de rekening gaat naar de zorgverzekeraar, in plaats van eerst naar de patient. De zorgverzekeraar kan niet alles controleren en betaalt.” Dat zou leiden tot moreel wangedrag.

De fraudegevallen zijn bekend
“We hebben oorsmeergate, waarbij duizend euro werd gerekend voor het uitspuiten van euro”, geeft Klever als voorbeeld. “Ook kreeg iemand een rekening van 3000 euro na een half uur bij de specialist.” Daarnaast vertelt Klever dat een ooglidcorrectie een paar honderd euro duurder wordt als de verzekeraar de ingreep dekt.

Verzamelen
De komende tijd verzamelt de PVV de meldingen over fraude in de zorg. Later worden al die meldingen aangeboden aan minister Schippers van Volksgezondheid.

Dit jaar informeert Klever de Kamer over de begrotingsbehandeling en het verscherpt toezicht op de manier waarop de zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd. Daarnaast kondigde ze een risicoanalyse aan naar mogelijke fraude in de geestelijek gezondheidszorg en de medisch specialistische zorg.

Vorige artikel:

Volgende artikel: