Problemen met praten in 2015

Wie problemen heeft met de stem, spraak, taal, gehoor of slikken kan ook in 2015 om behandeling vragen bij een logopedist. Een logopedist is er in gespecialiseerd dit soort problemen te verhelpen. De behandeling is er zoveel voor kinderen als volwassenen. Een behandeling bij een logopedist kan bij een praktijk, maar ook thuis en op school.

Ook in 2015 wordt de logopedie vergoed via de basisverzekering. De verzekerde heeft recht op een vergoeding als de logopedie een geneeskundig doel heeft. Dit betekent dat logopedielessen volgen om bijvoorbeeld van een accent af te komen, misschien niet altijd vergoed worden. Maar als het spraakvermogen erdoor verbeterd wordt, krijgt de verzekerde de logopedielessen wel vergoed.
Basisverzekering
Over het algemeen wordt de logopedie wel vergoed via de basisverzekering. Het is ook mogelijk logopedie aan huis te krijgen, maar daarvoor moet wel een medische noodzaak zijn. Het verschilt doorgaans per verzekeraar of een verwijzing nodig is van de huisarts, medisch specialist of tandarts. In niet alle gevallen heeft een verzekerde dus een verwijzing nodig.

Het is verstandig alvorens naar de logopedist te gaan eerst bij de zorgverzekeraar naar de voorvragen te vragen. Zo kunnen onvoorziene kosten en ongewenste verrassingen voorkomen worden.

Stottertherapie
Een logopedist kan ook een stotterprobleem verhelpen. Stottertherapie wordt namelijk volledig vergoed door de basisverzekering. Specifiek voor dit probleem is het goed mogelijk dat hiervoor een doorverwijzing van de huisarts, medisch specialist of schooldokter nodig is. Maar niet alle stottertherapieën zijn vergoed in de basisverzekering. Wie een therapie volgt van Del Ferro, Boma, McGuire of Hausdörfer, komt niet in aanmerking voor een vergoeding.

Er zijn wel aanvullende zorgverzekeringen die deze instituten alsnog vergoeden. Kijk bij de zorgverzekeraar in de polisvoorwaarden wat de vergoeding per zorgverzekeraar is. Deze kunnen namelijk – zeker bij aanvullende zorgverzekeringen – behoorlijk afwijken.

Afspraken en eigen risico
Zorgverzekeraars hebben doorgaans zorgcontracten met de logopedist. De verzekerde krijgt dus een volledige vergeoding als hij naar een logopedist gaat met wie de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Het is ook mogelijk om naar een niet-gecontracteerde logopedist te gaan, maar het kan voorkomen dat de verzekeraar dan een lagere vergoeding uitkeert.

Op logopedie geldt een eigen risico. Dit betekent dat de verzekerde in 2015 de eerste 375 euro zelf moet betalen. Dit komt doordat logopedie onder de basisverzekering valt. Voor wie het niet mogelijk is om het eigen risico in één keer te betalen, kan vragen bij de zorgverzekeraar naar de mogelijkheid om het eigen risico gespreid te betalen.

Dyslexie
Het komt nu nog wel eens voor dat verzekerden naar een logopedist gaan om zo problemen met dyslexie te verhelpen. Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om voor dit probleem lessen te krijgen bij de logopedist. Dyslexie verdwijnt namelijk uit de basisverzekering en wordt een verantwoordelijkheid van de gemeente.

Bovendien krijgen verzekerden geen logopedielessen vergoed als daarvoor geen medische indicatie is. Het gaat hier dan om problemen bij het spreken door een dialect of doordat de verzekerde eigenlijk een andere taal spreekt. Kortgezegd: proberen af te komen van een accent is geen goede reden voor de zorgverzekeraar om logopedie te vergoeden. Als iemand zijn stem verkeerd gebruikt en daardoor allerlei medische klachten ervaart (zoals bijvoorbeeld regelmatige heesheid of benauwdheid), dan is deze reden er wel.

Vorige artikel:

Volgende artikel: