Post image for Pro Life

Pro Life

ProLife is een christelijke zorgverzekeraar, wat niet meteen inhoudt dat de verzekerde ook per sé christelijk hoeft te zijn. Het is voor zorgverzekeraars verboden om verzekerden af te wijzen op basis van hun geloof. Het gaat ProLife dan ook om zorg te kunnen bieden die stroken met de christelijke uitgangspunten en normen en waarden.

Zo worden bij ProLife abortussen en euthanasie niet vergoed bij ProLife. Datzelfde geldt voor geslachtsveranderende operaties.

Christelijke samenhang
ProLife vindt vanuit een christelijk oogpunt dat de zorg in Nederland voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Ook moet het leven van de verzekerde volledig gerespecteerd worden. Daardoor vervalt een aantal dekkingen die bij andere verzekeraars wel aangeboden worden.

Bij ProLife worden abortussen en euthanasie niet vergoed, evenals geslachtsveranderingen. Dit strookt namelijk niet met de christelijke normen en waarden. In ruil voor de besparing op deze zorg,  wordt christelijke thuiszorg, verpleging en palliatieve zorg extra vergoed bij ProLife.

Accepteren
Volgens ProLife heeft iedereen recht op betaalbare en goede zorg. Ondanks dat Pro Life een christelijke zorgverzekeraar is, heeft het wel te maken met de acceptatieplicht op de basisverzekering. Daarom worden verzekerden niet afgewezen op basis van hun geloof, ook niet als zij niet christelijk zijn.

In tegendeel zelfs: Pro Life accepteert standaard ook iedereen die een aanvullende zorgverzekering afsluit, terwijl dit niet wettelijk zo bepaald is.

Agis
Pro Life is onderdeel van Agis Zorgverzekeringen. Toch wordt er een eigen christelijk beleid gevoerd, omdat Agis dit zelf niet heeft. Pro Life probeert het beste uit beide werelden te horen. Hoewel de verzekeraar zichzelf een christelijke identiteit aanmeet, wordt er ook rekening gehouden met andere geloven.

Dat komt voort uit de zekerheid, professionaliteit en continuïteit die de zorgverzekeraar wil garanderen. Het is bij Pro Life zelfs mogelijk om een uitdrukkelijk christelijke hulpverlener te zoeken.

Vorige artikel:

Volgende artikel: