Politiek is medeverantwoordelijk voor stijgende kosten zorg

De politiek is voor een groot deel verantwoordelijk voor de alsmaar stijgende kosten in de langdurige zorg.

Dat blijkt uit onderzoek van een grote krant. Vooral het wegwerken van wachtlijsten, het wettelijk vastleggen van het recht op vergoedingen en de kwalitatieve verbetering van de zorg zorgde de afgelopen tien jaar voor een ‘explosie van zorgkosten’. Eerder bleek al dat maar een kwart van de uitgavengroei gevolg is van de vergrijzing.

Onbegrijpbaar
Voor veel mensen valt de groei in de uitgaven in de zorg ‘onbegrijpbaar’ Zo wordt bijvoorbeeld zorg aan ouderen, gehandicapten en zwakbegaafden gebaseerd op hoe hulpbehoevend deze groepen zijn. De krant gebruikt daarbij studies naar ouderen- en gehandicaptenzorg als basis.

Zorg voor gehandicapten
Een derde van de jaarlijkse groei van ruwweg 7,4% is volgens het Centraal Planbureau (CPB) niet te verklaren door inkomensgroei, gezondheidsverbetering, bevolkingstoename of demografische oorzaken. Dat houdt in dat de kosten door andere redenen toenam, onder anderen door beslissingen die vanuit de regering kwamen.

Nederlanders wilen best meer betalen
Eerdere cijfers van het CPB wezen uit dat de gemiddelde Nederlander bereid is om meer te betalen voor goede zorg. Het geld moet dan dus wel goed bested worden. Daarnaast wil de verzekerde graag meer inzicht in wat de zorg precies kost.

De zorgkosten stijgen
De afgelopen veertig jaar zijn de zorgkosten in Nederland met 1250 procent gestegen. Ter vergelijking: het aandeel zorgkosten in het bruto binnenland product (bbp) steeg van 8,7 procent naar bijna 15 procent.

Zorgverzekeringen vergelijken helpt om uit te vinden hoe u kunt besparen op de zorgkosten. Kruis uw wensen aan en vindt de voordeligste zorgverzekeraar.

Vorige artikel:

Volgende artikel: