Orthopedische schoenen

Als een voet zich niet helemaal goed ontwikkeld heeft, of doordat de patiënt scheef loopt een ander euvel heeft ontwikkeld, kan een orthopedische schoen uitkomst bieden. Deze orthopedische schoenen kunnen behoorlijk aan de prijs zijn, en dus is het goed te weten dat de zorgverzekeraar in de meeste gevallen een vergoeding geeft voor de aanschaf van orthopedische schoenen. Maar zorgverzekeraars mogen wel regels en eisen stellen aan wanneer de orthopedische schoen vergoed wordt. Daarom is het verstandig van tevoren eerst informatie in te winnen bij de zorgverzekeraar.

Wat is een orthopedische schoen?
Een orthopedische schoen is in principe een schoen die op maat wordt gemaakt voor de patiënt, om zo klachten over voeten of benen weg te nemen. Doordat een orthopedische schoen op maat gemaakt is, leert de patiënt zonder al te veel moeite op een betere manier te lopen, waardoor de pijnklachten verlicht kunnen worden, of zelfs helemaal over gaan.

In Nederland worden verschillende soorten orthopedische schoenen gemaakt. Zo kan normaal schoeisel aangepast worden, zodat de patiënt zijn eigen schoen kan houden. Er worden dan kleine orthopedische aanpassingen aan de schoen zelf gemaakt. Er is dan niemand die het verschil ziet.

Er worden daarnaast ook zogenaamde B-schoenen gemaakt. Bij deze schoenen worden er nieuwe schoenen gemaakt, die wel gewoon met de laatste modetrends meegaan. Deze schoenen bieden half steun, en vergen nog wel een eigen inspanning van de patiënt. Dat wordt in zorgtermen ‘semi-orthopedisch’ genoemd. Om te kijken of een schoen helemaal juist werkt, kan het zijn dat de patiënt tijdelijk VLOS krijgt aangeboden. Met VLOS bedoelt de orthopeed een Voorlopig Orthopedische Schoen. Als de VLOS bevalt, kan de orthopeed ervoor kiezen een echte schoen aan te meten.

In het laatste geval vergoedt de zorgverzekeraar ook schoenen die er speciaal voor bedoeld zijn deze binnen te dragen.

Vergoeding
Nu we de verschillende soorten schoeisel op orthopedisch gebied kennen, kan het zijn dat u als lezer ook een orthopedische schoen overweegt, om zo voetklachten te kunnen verlichten. Er zijn echter nogal wat eisen die de zorgverzekeraar mag stellen. Het is dus niet verstandig zonder eerst de zorgverzekeraar in te lichten, te kiezen voor de aanschaf van orthopedisch schoeisel.

De beste manier is om eerst met de zorgverzekeraar contact op te nemen. Als een specialist heeft gediagnosticeerd dat orthopedisch schoeisel noodzakelijk is, is het goed deze diagnose aan de zorgverzekeraar voor te leggen. Als de zorgverzekeraar het eens is met deze diagnose, zal hij meestal het aankoopbedrag van dit schoeisel wel vergoeden.

Veel voorkomende oorzaken waarbij een orthopedische schoen wel vergoed wordt, is als er bijvoorbeeld delen van de voet ontbreken, die het normaal functioneren in de weg staan. Ook ernstige anatomische afwijkingen kunnen veel pijn opleveren, waarbij dit soort schoeisel uitkomst kan bieden.

Een dergelijke schoen wordt niet alleen maar voorgeschreven als er problemen zijn met de voet. Er zijn ook genoeg mensen die als gevolg van een anatomisch probleem, problemen krijgen met hun beenlengte. Zo kan het zijn dat er vanaf de geboorte al een probleem is met de groei van een been, waardoor het ene been langer is dan het ander. Het gevolg is dat de patiënt daardoor scheef gaat lopen, waardoor er behoorlijke pijnklachten kunnen ontstaan.

Alvorens een orthopedische schoen aan te laten meten, is het goed eerst een uitdrukkelijke diagnose te vragen. Deze diagnose kan de patiënt dan voorleggen aan de zorgverzekeraar. Is deze ook akkoord, dan mag de patiënt meestal rekenen op een vergoeding van tussen de 75 en de 100 procent.

Verdere eisen
Er zijn nog verdere eisen met betrekking tot orthopedisch schoeisel. Zo vragen de meeste zorgverzekeraars namelijk een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage kan oplopen tot een vierde (25 procent) van het aankoopbedrag. De eigen bijdrage is niet aftrekbaar van het wettelijk verplichte eigen risicobedrag van 350 euro.

Wie al orthopedisch schoeisel heeft, kan van mening zijn dat de schoen versleten is. Als de schoenen tenminste vijftien maanden oud zijn, kan dan de verzekerde nieuwe schoenen vragen.

Let op: bij het kopen van orthopedische schoenen is het belangrijk dat de zorgverzekeraar een contract heeft met de leverancier. In alle andere gevallen kan het zijn dat de dekking een stuk lager uitvalt. Na negen maanden mogen kinderen onder de zestien jaar al nieuwe schoenen vragen. Dat komt doordat de voeten en benen heftiger onderhevig zijn aan groeiveranderingen.

Wie binnen vijftien maanden al nieuw schoeisel nodig heeft, moet eerst contact opnemen met de verzekeraar.

Eigen bijdrage
Voor dit schoeisel geldt vaak een eigen bijdrage. Toch kan het zijn dat de patiënt de eigen bijdrage later kan terugvragen, doordat de eigen bijdrage gedekt wordt middels een aanvullende zorgverzekeraar. Dit kan echter per zorgverzekeraar verschillen. Neem voor meer informatie contact op met de zorgverzekeraar of bekijk de polisvoorwaarden.

Vorige artikel:

Volgende artikel: