Opvolger EPD maakt fout met privacy

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) – de opvolger van het Elektronisch Patiëntendossier – heeft een fout gemaakt omtrent de privacywetgeving. Er werden medische gegevens uitgewisseld van patiënten die daarvoor geen rechtsgeldige toestemming hadden gegeven.

Dat is de belangrijkste conclusie van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp), naar aanleiding van een eigen onderzoek. De verantwoordelijke instantie zegt inmiddels maatregelen te hebben ge nomen.

Maatregelen
De Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicaties (VZVZ) is de instantie die gaat over het LSP. De instantie zegt inmiddels technische en organisatorische maatregelen genomen te hebben, om te voorkomen dat er in de toekomst nog meer medische gegevens worden uitgewisseld, terwijl daar geen toestemming voor is gegeven.

Patiënten moeten namelijk nadrukkelijk toestemming geven voor het uitwisselen van hun medische gegevens aan derden, zoals bijvoorbeeld zorgverleners.

Toestemming
Uit een steekproef van het Cbp bleek dat in acht dossiers van de in totaal 149 onderzochte dossiers niet kon worden aangetoond dat er duidelijk toestemming gegeven is voor de uitwisseling van de medische gegevens via het LSP. Voor het uitwisselen van gegevens is een rechtsgeldige toestemming nodig.

In sommige dossiers ontbrak het bewijs van de toestemming volledig, bij andere dossiers bleek op voorhand al onvoldoende informatie te zijn gegeven aan de patiënt. Inmiddels heeft de verantwoordelijke instantie de fouten recht gezet.

Het CBP heeft al verschillende keren gewaarschuwd dat het uitwisselen van medische gegevens alleen wettelijk is toegestaan als mensen van tevoren duidelijke informatie krijgen en toestemming geven. Zo moet duidelijk worden wie de persoonsgegevens verwerkt, waarom dat gebeurt en aan wie de gegevens vervolgens door worden gegeven.

Daarom wil het College nu dat het LSP meer gaat doen om patiënten beter voor te lichten. Volgens het College moet dat verder gaan dan het neerleggen van folders op de balie of het online aanbieden van een folder. Er moeten duidelijke informatiepunten komen waarin haarfijn wordt uitgelegd wat de overdracht van medische gegevens precies betekent.

Meldactie
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van het Cbp is de patiëntenfederatie een meldactie begonnen om zo ervaringen uit te wisselen over het verstrekken van medische gegevens. Uit die meldactie blijkt dat patiënten veel beter geïnformeerd moeten worden. De NPCF vindt dan ook dat zorgaanbieders en zorgverleners duidelijker moeten zijn in wat ze precies met de verstrekte gegevens doen.

Vorige artikel:

Volgende artikel: