Ook in 2015 vergoeding voor suikerziekte

Ook in 2015 vergoedt de zorgverzekering de behandeling van diabetes mellitus, in de volksmond beter bekend als suikerziekte. Patiënten die aan deze ziekte lijden, hebben meestal meer zorg nodig dan andere verzekerden.

Helaas biedt de zorgverzekering vanuit het basispakket niet alle zorg die nodig is. Daarom is het belangrijk goed te kijken naar wat de basisverzekering vergoedt, en waarvoor de verzekerde beter nog een aanvullende zorgverzekering af kan sluiten. Er zijn verschillende contactpunten en behandelmethoden voor mensen met diabetes.

Huisarts
Ten eerste is de huisarts bij diabetes altijd de eerste contactpersoon. De huisarts stelt de diagnose en helpt de patiënt om te leren gaan met de ziekte. Vervolgens kan een praktijkverpleegkundige (tegenwoordig nurse practitioner) de patiënt verder op weg helpen door meer voorlichting te geven, praktische hulp te bieden of de ziekte te behandelen.

Vanuit de basisverzekering wordt huisartsenzorg altijd gedekt. Hiervoor betaal je dan ook geen eigen risico, tenzij de huisarts geneesmiddelen voorschrijft. Ten tweede kan het zijn dat er eigen risico betaald moet worden voor onderzoek in het laboratorium.

Hulpmiddelen
Wie suikerziekte heeft, zal waarschijnlijk gebruik moeten maken van verschillende hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen worden ook in 2015 vergoed door de basisverzekering. Helaas moet de verzekerde wel de eerste 375 euro aan eigen risico zelf betalen. De rest van de kosten neemt de verzekeraar op zich.

Vanuit de basisverzekering kan de verzekerde iedere drie jaar een nieuwe bloedglucosemeter krijgen. Daarnaast is er een eenmalige vergoeding voor 100 teststrips. Deze strips zijn er voorbereiding van de insulinetherapie.

Zorgverzekeraars zijn verdeeld over naalden of pennen voor het toedienen van de insuline. In ieder geval vergoedt de zorgverzekeraar tenminste één insulinepen. Maar verzekeraars zijn nogal verdeeld over het vergoeden van een tweede reservepen: de ene verzekeraar doet dat wel, terwijl de andere verzekeraar dat niet nodig vindt. Daarom is het verstandig voor aanschaf eerst contact op te nemen me de zorgverzekeraar.

Tegenwoordig hebben zorgverzekeraars strengere controles op de vergoeding van kosten van zelfcontrole bij diabetes. Zorgverzekeraars kunnen ervoor kiezen alleen bepaalde merken te vergoeden, die dan alleen via speciale leveranciers geleverd kunnen worden. Daardoor kan het voorkomen dat de verzekerde zijn medicijnen niet meer op kan halen bij de apotheker in de buurt.

Voeten
Patiënten die lijden aan diabetes type 2 hebben een verhoogd risico op het oplopen van wonden aan de voet. Die wondjes genezen bij mensen met suikerziekte minder snel. Daarom hebben deze patiënten recht op de vergoeding van behandeling van voeten. Hiervoor moet de patiënt zorgprofiel 2 of hoger hebben. Voetbehandelingen worden dan vergoed door de basisverzekering. Door gebruik te maken van ketenzorg hoeft de verzekerde dan geen eigen risico te betalen.

Ook voor zorgprofiel 0 of 1 is het mogelijk de pedicure vergoed te krijgen, maar daarvoor is dan wel een aanvullende zorgverzekering nodig.

Dieetadvisering
Bij suikerziekte is het uiteraard belangrijk om een juist dieet te volgen. Een gezond gewicht kan er namelijk voor zorgen dat de cellen in het lichaam de insuline beter op kunnen nemen. Een goed evenwicht tussen koolhydraten en insuline is belangrijk voor het welzijn van de patiënt.

Daarom heeft iedere verzekerde vanuit de basisverzekering recht op drie uur aan adviezen per jaar. Deze zorg is meestal terug te vinden vanuit de ketenzorg, omdat er dan geen eigen risico betaald hoeft te worden. De huisarts kan uitsluitsel geven of het mogelijk is gebruik te maken van een zorgprogramma. Voor diabetici is drie uur per jaar vaak onvoldoende. Daarom is het verstandig een aanvullende zorgverzekering af te sluiten.

Medicijnen
Ten slotte is voor iemand met suikerziekte medicatie erg belangrijk. In veel gevallen wordt Metformine en Pioglitazon voorgeschreven. Diabetespatiënten kunnen alleen een vergoeding krijgen via het basispakket als ze aan speciale voorwaarden voldoen. Zo moet de patiënt diabetes type 2 hebben. Dat zijn patiënten die geen insuline gebruiken, maar een ander medicijn niet kunnen gebruiken vanwege bijwerkingen.

De basisverzekering kan onderling van elkaar verschillen door het preferentiebeleid. Dit betekent dat de verzekeraar een bepaalde werkzame stof vergoedt, in plaats van een merk. Als de arts een bepaald merk voorschrijft uit medische noodzaak, dan hoeft de patiënt niets bij te betalen.

Vorige artikel:

Volgende artikel: