Onderzoek naar meerjarige zorgverzekering

Minister Edith Schippers (VVD) van het ministerie van Volksgezondheid gaat onderzoeken of het mogelijk is om een zorgverzekering meerjarig af te sluiten. Nu nog kunnen verzekerden een zorgverzekering afsluiten voor één jaar. Aan het einde van het jaar kunnen zij dan een nieuwe polis bij dezelfde verzekeraar afsluiten, of besluiten over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Meerjarige verzekering
De minister gaat onderzoeken of het mogelijk is om een zorgverzekeraar meerjarig te maken, en wat daarvan de gevolgen zullen zijn. Dat bleek uit antwoorden van de minister naar aanleidingen van vragen van haar eigen fractie.

Door verzekerden te laten kiezen voor een meerjarige verzekering, kunnen verzekeraars meer stimuleren op het gebied van preventie. Of het ook daadwerkelijk mogelijk is om een zorgverzekering meerjarig te maken, zonder onwenselijke gevolgen, is nog maar de vraag. Daarom laat minister Schippers haar plannen onderzoeken door haar ambtenaren.

Bestaan
Het idee van een meerjarige polis is niet nieuw. Bij sommige verzekeraars is het zelfs al mogelijk een dergelijke zorgverzekering af te sluiten. De prijs-kwaliteitsverhouding is bij meerjarige polissen vaak aantrekkelijker, dankzij bijvoorbeeld kortingen op de premie of een lage adviesprijs. De kwaliteit van de verzekering blijft ondanks de lage premie wel gewaarborgd.

In het verleden was er al een sterke behoefte van consumenten naar een dergelijke verzekering. Daarom zijn er inmiddels zorgverzekeraars die een dergelijke meerjarige zorgverzekering aanbieden. De eerste contracten zijn daarbij al afgesloten.

Concurrentie
Toch is er wel een probleem bij het mogelijk maken van meerjarige zorgverzekeringen: het komt de concurrentie niet ten goede. Nu kunnen consumenten jaarlijks kiezen of zij de zorgverzekering wel of niet opzeggen en naar een andere zorgverzekeraar gaan.

In december kunnen verzekerden aangeven de zorgverzekering stop te willen zetten. Voor februari van het nieuwe kalenderjaar moet de verzekerde dan aansluiting gevonden hebben bij een andere zorgverzekeraar. Tussen de twee maanden in, is de consument gewoon verzekerd via de polis van de oude verzekeraar. Het is immers verplicht ten aller tijden een basisverzekering te hebben afgesloten.

Als consumenten de mogelijkheid krijgen een meerjarige polis af te sluiten tegen een aantrekkelijke premie, komt dat de concurrentie niet ten goede. Immers: er zijn minder verzekerden die op de zorgmarkt een nieuwe zorgverzekeraar zoeken. Daardoor blijven de prijzen van een meerjarige polis laag, maar moeten verzekeraars die geen dergelijke polis aanbieden daarmee concurreren. Daarnaast kan het zijn dat daardoor de premie gelijk blijft.

Steeds meer mensen stappen over op een andere zorgverzekeraar. Vorig jaar stapten bijna 1,5 miljoen mensen over, naar verwachting zal dat aantal dit jaar flink stijgen.

Nadelen
Het is niet alleen maar voordelig voor de consument een meerjarige polis te kiezen, zodra deze mogelijkheid er komt. Het is namelijk  nu al lastig voor verzekeraars en zorgaanbieders om met name in de naturapolis tot goede zorgcontracten te komen.

Als er een meerjarige polis wordt aangeboden, moeten ook de afspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder meerjarig afgesproken worden. Dit houdt in dat als de zorgkosten tussentijds verandert, de behandelingsdekkingen niet meegroeien. De verzekerde betaalt dan onnodig te veel, waardoor hij minder voordeel behaalt van de lagere premie die een meerjarige polis met zich meebrengt.

Bovendien zouden mensen dankzij de lagere premies van een meerjarige zorgpolis te lang aan één verzekeraar blijven kleven. Daardoor is de concurrentie op de zorgmarkt minder, waardoor ook de premies in de toekomst minder hard zullen stijgen.

Overstappen
Nu hebben de meeste zorgverzekeringen een looptijd van één jaar. Een nieuwe zorgverzekering moet uiterlijk in februari van het nieuwe kalenderjaar afgesloten zijn. In december krijgt de verzekerde dan de kans een nieuwe zorgpolis af te sluiten.

Als zorgverzekeringen meerjarig worden, kan dat niet meer. Dan blijft de verzekerde onder contract staan van de huidige zorgverzekeraar, totdat het contract is afgelopen. Omdat een verzekerde langer bij één zorgverzekeraar blijft, krijgt hij in ruil hiervoor een zorgverzekering met een goedkopere premie.

Naar schatting zullen dit jaar meer verzekerden overstappen naar een andere zorgverzekeraar dan vorig jaar. Dat komt mede doordat de premies van een zorgverzekering flink omlaag gaan, waardoor de concurrentie groter is.

Vorige artikel:

Volgende artikel: