Nederlanders niet tevreden met aanvullende zorgverzekeringen

In december kunnen Nederlandse verzekerden hun huidige zorgverzekering opzeggen en kiezen voor een nieuwe zorgverzekeraar. Uiterlijk in november moeten alle verzekeraars hun premies voor de basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen bekendmaken. Naar verwachting zullen bijna 2 miljoen mensen overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Maar nu blijkt dat Nederlanders niet ontevreden zijn over hun basisverzekering, maar met name over hun aanvullende zorgverzekering.

Aanvullende verzekering
Uit onderzoek van Het Nationale Zorgonderzoek (Zorgverzekering Informatie Centrum), waaraan bijna 2500 Nederlanders deelnamen, blijkt dat verzekerden het meest ontevreden zijn over hun aanvullende zorgverzekeringen.

De verzekerden zijn niet alleen tevreden over de dekking van de aanvullende zorgverzekering, maar me name de hoogte van de premie is een probleem. Een kwart van de ondervraagden is ontevreden over de premie, en zeven procent van de ondervraagden is zeer ontevreden over de premie.

Een verklaring voor de ontevredenheid van verzekerden, is dat de basispremie vorig jaar wel daalden, maar de premies van aanvullende zorgverzekeringen flinks stegen. Bij 13 van de 21 verzekeraars bleek dat de premies voor de aanvullende zorgverzekering steeg. Bij de kleine zorgverzekeraar DSW bleven de aanvullende zorgverzekeringen in de premie wel gelijk, maar was de premie vorig jaar al met 2,5 procent verhoogd.

Grootste stijgingen
De stijgingen van de premie van de aanvullende zorgverzekeringen was het hoogst bij verzekeraar Agis. Ook bij Zilveren Kruis Achmea werden de aanvullende zorgverzekeringen ongeveer 2 procent duurder.

Vooral verzekerden in de leeftijd van 45 tot 55 jaar vinden de premie van de aanvullende zorgverzekering te hoog. Bijna de helft van de ondervraagden binnen deze leeftijdsgroep geeft aan ontevreden tot zeer ontevreden over de hoogte van de premie te zijn. Een andere tendens is, dat vooral vrouwen klagen over de hoogte van de premie, in tegenstelling tot mannen.

75 procent van de vrouwen geeft aan de premie voor de aanvullende zorgverzekeringen te hoog te vinden, tegen 25 procent van de mannen. Opmerkelijk is, is dat verzekerden die klagen over de hoogte van de premie van de aanvullende zorgverzekering, vaak zelf alleen maar een basisverzekering hebben afgesloten. Dertien procent van de ondervraagden heeft geen aanvullende zorgverzekering.

Niet overstappen
Volgens het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) had vorig jaar 11 procent van de ondervraagden geen aanvullende zorgverzekering, nu is dat 13 procent. Dat is een stijging van twee procentpunt over het afgelopen jaar. Vergeleken met 2006 is het aantal mensen dat alleen een basisverzekering heeft afgesloten, verdubbeld. De verklaring daarvoor is waarschijnlijk de hogere premies voor aanvullende zorgverzekeringen.

Ondervraagden in de leeftijd van 46 en 55 jaar zijn het meest ontevreden over hun aanvullende zorgverzekering. Toch is bijna 80 procent van deze groep niet overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. De oorzaak daarvoor is, is dat het moeilijk is om alle aanvullende zorgverzekeringen te vergelijken.

Bij de basisverzekering kiest de minister van Volksgezondheid voor de dekking van behandelingen en medicatie, maar dat is bij een aanvullende zorgverzekering niet het geval. De zorgverzekeraar mag zelf kiezen welke behandelingen zijn opgenomen in het pakket van de aanvullende zorgverzekering.

Daardoor zijn de verschillen in de dekkingen van de aanvullende zorgverzekeringen groot, evenals de premie. Omdat de verschillen zover uit elkaar liggen, is het voor verzekerden moeilijk inzicht te krijgen op het aanbod. Doordat vergelijkingstools steeds meer inzicht geven in de verschillen van aanvullende zorgverzekeringen, hebben deze flink aan populariteit gewonnen.

Het Zorg Informatie Centrum stelt dan ook dat het dit jaar heel belangrijk is om zorgverzekeringen te vergelijken, en waar nodig over te stappen.

Geen verplichting
Het kiezen van een aanvullende zorgverzekering is in Nederland niet verplicht. Wie extra zorg nodig heeft, kan zich tegen de extra kosten verzekeren middels een aanvullende zorgverzekering. De basisverzekering is in Nederland wel verplicht, waardoor de zorgverzekeraar te maken heeft met een acceptatieplicht. Bovendien zijn de dekkingen binnen de basisverzekeringen gelijk, waardoor de premieverschillen meevallen.

Het is in Nederland niet verplicht om de aanvullende zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar, als waar de verzekerde ook de basisverzekering heeft afgesloten. Het is dus best mogelijk bij verzekeraar A een basisverzekering te nemen, en bij verzekeraar B een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Daardoor is het vergelijken van aanvullende zorgverzekeringen, mede door de premiestijgingen, belangrijk het komende jaar.

Vorige artikel:

Volgende artikel: