Naar de kaakchirurg

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering afsluiten. Dat geldt ook voor kinderen, maar die worden gratis meeverzekerd op de polis van één van de ouders. De kaakchirurg is een specialistische behandeling waarvan het de vraag is of de basisverzekering dit vergoedt. Wie naar de kaakchirurg moet voor een bepaalde behandeling, kan er soms verstandig aan doen een tandverzekering naast de basisverzekering af te sluiten.

De basis zorgverzekering vergoedt namelijk niet alle kosten van de kaakchirurg. Of een vergoeding via het basispakket gedekt wordt, is afhankelijk van het soort behandeling.

Basisverzekering
Eén van de meest voorkomende behandelingen in Nederland is het laten trekken van verstandskiezen. Per kies kost een behandeling enkele honderden euro’s. Tot 2011 werd deze behandeling vergoed via de basisverzekering, maar inmiddels is dat ingewikkelder geworden.

De basisverzekering vergoedt vanaf volgend jaar namelijk alleen de kosten van het trekken van verstandskiezen als de verzekerde is doorgestuurd naar de kaakchirurg door een medisch specialist, zoals de tandarts. De verwijzing moet zijn gemaakt omdat de behandeling te gecompliceerd is voor de tandarts zelf. Bijvoorbeeld als er nog een extra handeling gedaan moet worden om de kies vrij te maken.

Als de tandarts iemand doorstuurt naar de kaakchirurg omdat hij zelf geen tanden trekt, dan gaat het hier niet om een gecompliceerde behandeling. In dat geval dekt de basisverzekering de kosten van de behandeling volledig niet, en moet de verzekerde alles zelf betalen.

Naast de kosten van een gecompliceerde behandeling vergoedt de basisverzekering ook andere specialistische tandheelkunde, zoals bijvoorbeeld röntgenonderzoek, ziekenhuisverblijf of narcose bij het trekken van de kiezen. Daarvoor moeten wel eerst ‘zwaarwegende medische gronden’ zijn. Met andere woorden: narcose omdat de verzekerde zich daar prettiger bij voelt wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Is er een medische noodzaak, zoals bijvoorbeeld angstaanvallen, dan wordt de narcose wel vergoed via het basispakket.

Eigen risico
Op het bezoek aan de kaakchirurg is het wettelijk verplichte eigen risicobedrag van toepassing. Dit betekent dat de patiënt de eerste 375 euro in 2015 volledig zelf moet betalen, als hij het eigen risico van het kalenderjaar nog niet verbruikt heeft. Alles boven de 350 euro wordt daarna vergoed via de basisverzekering.

Let wel: bij een aanvullende zorgverzekering geldt geen eigen risico. Alle zorg die via het aanvullende pakket gedekt wordt, kent dus geen bijdrage betreft het eigen risico van de patiënt. Bekijk dus of de zorg gedekt kan worden via het aanvullende pakket, in plaats van via de basisverzekering. Daarvoor moet de verzekerde uiteraard wel eerst een aanvullende zorgverzekering hebben afgesloten.

Toestemming
Om een vergoeding te krijgen voor de kaakchirurg, is het noodzakelijk dat een tandarts of ander medisch specialist de verzekerde doorverwijst naar een kaakchirurg. Zonder zo’n doorverwijzing worden de kosten niet gedekt.

Maar met zo’n doorverwijzing is de verzekerde nog niet zeker dat alle kosten ook daadwerkelijk gedekt worden. Overleg voordat je in de stoel kruipt nog even met de zorgverzekeraar. Voor sommige behandelingen heeft de verzekerde namelijk nadrukkelijk toestemming nodig.

Dat is het geval bij osteotomie, waarbij de kaakstand weer rechtgezet wordt, plastische kaakchirurgie en pre-implantologische chirurgie. Bij laatstgenoemde wordt de kaak geschikt gemaakt voor het plaatsen van een implantaat. Ten slotte moet de verzekerde ook toestemming vragen voor het verwijderen van wortelresten onder narcose, evenals kinplastiek, het afslijpen van de kaakhoeken.

Bij sommige verzekeraars moet de verzekerde ook toestemming vragen voor andere behandelingen. Bekijk van tevoren te polisvoorwaarden om te zien of er uitdrukkelijke toestemming van de zorgverzekeraar nodig is. Bij twijfel, neem dan contact op met de zorgverzekeraar.

Vorige artikel:

Volgende artikel: