Minister pakt wanbetalers aan

Zorgminister Edith Schippers gaat wanbetalers aanpakken. Alle deurwaarders bekijken dit jaar opnieuw of wanbetalers in de zorg niet alsnog kunnen betalen. De zorgminister kondigde de massale actie aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Al jaren geen zorgpremie betaald
RTL Nieuws onthulde onlangs dat 120.000 verzekerden al jarenlang geen of nauwelijks zorgpremie betalen. Daardoor wordt de zorg onnodig duur en betalen eerlijke verzekerden steeds meer zorgpremie. Volgens RTL loopt de openstaande rekening nu op tot 1 miljard euro. Als reactie op die onthulling komt minister Schippers deze zomer met meer wettelijke maatregelen om het wanbetalen aan banden te leggen.

Twee keer per jaar checken
Het College van Zorgverzekeraars (CVZ) is verantwoordelijk voor het innen van langdurige achterstanden. Dat college gaat nu twee keer per jaar kijken of het inkomen van wanbetalers is gestegen. Als dat het geval is, laat het college beslag leggen op loon of uitkering.

De openstaande schuld bij het CVZ liep deze maand inmiddels op tot 837 miljoen euro. De afgelopen maand kwam er maar liefst 64 miljoen euro aan schuld bij. Bovenop die 837 miljoen euro komt  in totaal nog 180 miljoen euro die wanbetalers gezamenlijk nog moeten betalen aan hun zorgverzekeraars. Wanbetalers blijven niet ongestraft: ze moeten een extra hoge premie aan het CVZ, net zo lang tot ze weer schuldenvrij zijn.

Wanneer is iemand een wanbetaler?
Wanbetalers zijn verzekerden die al 6 maanden hun zorgpremie niet betalen. Zij belanden na zes maanden in een wanbetalersregeling. Op dat moment schiet de overheid maandelijks de premie voor. Niet als gift en zeker niet als hulp, want het College voor Zorgverzekeringen int de premie plus een boete van 30 procent bij de wanbetaler.

Van een kale kip plukken
Het lijkt onlogisch om een boete op te leggen, want van een kale kip valt immers niet te plukken. Toch zet de overheid de boete in als stok achter de deur. Een boete moet  een schrikreactie uitlokken. De gedachtegang van de overheid is dat wanbetalers schrikken van het hogere bedrag dat ze per maand opeens moeten betalen. Daardoor zouden verzekerden hun schuld bij de zorgverzekeraar sneller aflossen, om zo weer op de normale premie uit te komen.

De deurwaarder komt
Wanneer een wanbetaler een gewone baan of een uitkering heeft, int het CVZ de premie direct bij de werkgever, het UWV of de SVB. Als het CVZ niet weet of iemand in de bijstand zit, of niet weet of er inkomen binnenkomt, stuurt het college een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Uiteindelijk komt er dan een deurwaarder aan te pas om het verschuldigde bedrag te innen.

Het bedrag aan openstaande premies groeit
Het bedrag aan openstaande premies blijft maar groeien. Dat komt doordat wanbetalers steeds wisselende inkomsten hebben. Bijvoorbeeld omdat ze werken via een uitzendbureau, of een eigen eenmanszaak hebben. De premie voor de zorgverzekering wordt bij deze verzekerden niet meteen van het inkomen afgehaald. Dan moet het CJIB proberen de boete te innen.

Vaak kan het CJIB de boete niet innen, omdat de wanbetalers claimen de premie niet op te kunnen brengen. Hier gaat het spreekwoord ‘van een kale kip kun je niet plukken’ wel op. De overheid schiet het bedrag voor en de betalingsachterstanden nemen elke maand op. Inmiddels zit Nederland met duizenden wanbetalers in de maand, die ieder meer dan 8000 euro achterstand hebben. Vertaald naar jaren: deze wanbetalers betalen al meer dan vijf jaar geen premie aan de zorgverzekering.

Wanbetalers zijn gewoon verzekerd
Wie niet betaalt, is gewoon verzekerd. En dat is frustrerend voor verzekerden die gewoon netjes iedere maand de zorgpremie betalen. Als een wanbetaler in het ziekenhuis belandt, betaalt de zorgverzekeraar gewoon de rekening. Ook als de patiënt al jarenlang de verzekeringsplicht feitelijk ontduikt.

Hoe frustrerend wanbetalers ook zijn voor verzekerden die wel betalen, is het logisch dat de zorgverzekeraar de declaraties gewoon opneemt en vergoedt. Als de zorgverzekeraars dat niet zouden doen, zouden ziekenhuizen opgezadeld worden met enorme bergen niet-betaalde rekeningen. Daarnaast is zorgminister Schippers bang dat gewonden die niet betalen, niet meer naar het ziekenhuis gaan.

Geen aanvullende zorgverzekering
Het klinkt alsof wanbetalen voordelen kent, maar dat is allerminst zo. Wanbetalers zijn namelijk geregistreerd en kunnen geen aanvullende zorgverzekering krijgen. Dat houdt in dat ze zich moeten redden met de basiszorg en enorme schulden opbouwen. Het tijdig betalen van de zorgverzekering loont dus wel.

Vorige artikel:

Volgende artikel: